Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Procedury obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020


Rozkład dzwonków:

Lekcja 0 7.35 - 8.20
Lekcja 1 8.30 - 9.15
Lekcja 2 9.25 - 10.10
Lekcja 3 10.25 - 11.10
Lekcja 4 11.25 - 12.10
Lekcja 5 12.20 - 13.05
Lekcja 6 13.25 - 14.10
Lekcja 7 14.25 - 15.10


 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020


Szkoła Podstawowa nr 39

OP - mgr Joanna Jaskólska

RPP - mgr Katarzyna Łasińska

Klasa 1/2 - mgr Maryla Woźniak

Klasa 1s i 2/3/4Z - mgr Mariola Trojanowska

Klasa 3/4 - mgr Magdalena Dajwłowska

Klasa 5/6 - mgr Anna Mrozowska

Klasa 5-8Z - mgr Anna Gajak

Klasa 7 - mgr Katarzyna Budzanowska

Klasa 8 - mgr Gabriela Walenta-Czerniejewska


LVI Liceum Ogólnokształcące

Klasa 1 - mgr inż. Marzena Sławińska

Klasa 3 - mgr Monika Marciniak

 

Technikum nr 23

Klasa 1TB - dr Jarosław Szkodzik

Klasa 2TM - mgr Michał Ziemniak

klasa 4TB - mgr Monika Dąbrowska

klasa 4TM - mgr Aleksandra Chudzik


Szkoła Policealna nr 20

Klasa 1 PA - mgr Małgorzata Parmee

Klasa 2 PA - mgr Beata Cendrowicz

Klasa 2 PM - mgr Lidia Jastrzębska


Kurs KKZ - mgr Michał ZiemniakKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3

Ferie zimowe

 

13 – 26 stycznia 2020 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

 4 - 14 kwietnia 2020 r.

5

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język angielski

 

 

  15 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

  16 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

  17 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

6

Zakończenie zajęć w klasie
programowo najwyższej
technikum

 

  24 kwietnia 2020 r.

 

7

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

 

  4 - 22 maja  2020 r. 

  4 - 21 maja 2020 r. (zgodnie z harmonogramem)

 

8

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

  Część pisemna - 23 czrwca 2020 r.

 

9

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:

 

 

  2, 3 stycznia 2020 r.

  4, 5, 6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  26 czerwca 2020 r.

 

11

Ferie letnie

  27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.