Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Projekt "Inkubator Innowacyjności +, pt „UniPyramid”


Projekt "Ciemność"

Projekt "Przestrzeń kultury"


Projekty obecnie realizowane w Ośrodku:

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-A016/16, pn. „Też potrafię”

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0024/15, pn. „Dobry zawód-lepsza przyszłość”


 

Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWERSE- 2016-1-PL01-KA101-023302, tytuł projektu: MOBILNOŚĆ KADRY IMPULSEM DO ROZWOJUMobilność kadry impulsem do rozwoju - Sprawozdania


Projekty realizowane w latach 2014-2015

PWP Dobry Start - wyrównanie szans uczniów z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane działania edukacyjne”,


„Zawodowa szansa - podniesienie kompetencji  uczniów z niepełnosprawnością wzrokową”


"Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”,


"Vidomi" z Teatrem Chorea


"Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej"


"Szkoła Współpracy"