Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie"


91-866 Łódź

ul. Dziewanny 24

tel./fax. 42 657 79 41

e-mail: stow.spojrzenie@gmail.com

www.spojrzenie.org.pl


Działania Stowarzyszenia:


2014/2015

Realizacja Projektu „Start 2 - indywidualne zajęcia usamodzielniające” dla 20 uczniów słabo widzących i niewidomych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności realizowany był ze środków finansowych PERON i środków własnych Stowarzyszenia - realizacja do 31 marca 2015 r.

 

Projekt  „Zawodowa szansa” - dofinansowanie UE, dla 25 uczniów.

 

Projekt „Tyfloedukacja - szkolenia i warsztaty dla otoczenia osób niewidomych i słabo widzących” - dofinansowane przez PFRON, przeznaczone dla 30 rodziców dzieci w wieku 0-7 lat i 7-18 lat oraz dla 30 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Projekt  „Spotkanie - Biała Laska” - dofinansowane przez RCPS, impreza integracyjną dla 45 uczniów z SOSW nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 182.

 

Projekt "Kalendarz 2015".

 

Współorganizowanie VI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w porozumieniu z Narodowym Centrum Kultury.

 

Zakup paczek na prezenty Wigilijne dla dzieci i młodzieży z Internatu oraz słodyczy na poczęstunek szkolny.

 

Imprezy „mikołajkowe i choinkowe” dla małych dzieci niewidomych i słabo widzących.

 

Pikniki rodzinne i integracyjne we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.Działania Stowarzyszenia w latach 2000-2013