Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

 

Punkt konsultacyjny dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia i wszystkich zainteresowanych - spotkania w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym umówieniu się tel. 42 657 79 41 lub e-mail: slabowidz@blind.edu.pl.

 

Możliwość konsultacji z:

  • lekarzem okulistą,
  • psychologiem,
  • pedagogiem,
  • tyflopedagogiem (nauczyciele przedmiotów i wychowawcy),
  • doradcą zawodowym,
  • wielospecjalistycznym zespołem rehabilitantów (m.in. terapeuta widzenia, instruktor orientacji przestrzennej, nauczyciel rehabilitacji podstawowej, brajla, logopeda),
  • zespołem wczesnego wspomagania rozwoju.