Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 luty 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny;

termin dodatkowy:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

 

19 kwietnia 2017 r. godz. 9:00

20 kwietnia 2017 r. godz. 9:00

21 kwietnia 2017 r. godz. 9:00

 

1 czerwca 2017 r. godz. 9:00

2 czerwca 2017 r. godz. 9:00

5 czerwca 2017 r. godz. 9:00

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych :

- w liceum i technikum

 

 

28 kwietnia 2017 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część ustna i część pisemna

 

4 -26 maja 2017 r. (zgodnie z harmonogramem)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 4T

-etap pisemny

-etap praktyczny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 2PA

-etap pisemny

-etap praktyczny

 

 

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

 


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 października 2016 r., 31 października 2016 r. i 16 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

 

Wychowawcy klas:

 

Szkoła Podstawowa nr 39

Oddział przedszkolny - mgr Magdalena Dajwłowska

Klasa 1 - mgr Katarzyna Łasińska

Klasa 2/3 - mgr Maryla Woźniak

Klasa 5/6 ZET - mgr Mariola Trojanowska

Klasa 4 - mgr Katarzyna Budzanowska

Klasa 5 - mgr Anna Gajak

Klasa 6 - mgr inż. Marzena Sławińska

 

Gimnazjum nr 68

Klasa 1 - mgr Alicja Studzińska-Kozłowska

Klasa 2/3 - mgr Anna Mrozowska

Klasa 3 - mgr Monika Marciniak

 

LVI Liceum Ogólnokształcące

Klasa 2 - mgr Michał Ziemniak

Klasa 3 - mgr Gabriela Walenta-Czerniejewska

 

Technikum nr 23

Klasa 1 TB - mgr Monika Dąbrowska

Klasa 1 TM - mgr Aleksandra Chudzik

Klasa 2 T - dr Jarosław Szkodzik

Klasa 4 T - mgr Magdalena Dominiak-Szymczak

 

Szkoła Policealna nr 20

Klasa 1/2 PA - mgr Katarzyna Tręda-Pisera