Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Rozkład dzwonków:

Lekcja 0

7.35 - 8.20

Lekcja 1

8.30 - 9.15

Lekcja 2

9.25 - 10.10

Lekcja 3

10.25 - 11.10

Lekcja 4

11.25 - 12.10

Lekcja 5

12.20 - 13.05

Lekcja 6

13.25 - 14.10

Lekcja 7

14.25 - 15.10


 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  02 września 2019 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2019 r.

3

Ferie zimowe

 

  13 - 26 stycznia 2020 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

  09 - 14 kwietnia 2020 r.

5

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język angielski

 

  15 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

  16 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

  17 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

6

Zakończenie zajęć w klasie
programowo najwyższej
technikum

 

  24 kwietnia 2020 r.

 

7

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

 


  4 -22 maja 2020 r.,

  4 - 21 maja 2020 r. (zgodnie z harmonogramem)

 

8

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna - 23 czerwca 2020 r.

 

9

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:

 

 

  2, 3 stycznia 2020 r.

  4, 5, 6 maja 2020 r.

  12 czerwca 2020 r.

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  26 czerwca 2020 r.

 

11

Ferie letnie

  27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

 

Szkoła Podstawowa nr 39

OP- mgr Joanna Jaskółska

RPP - mgr Katarzyna Łasińska

Klasa 1/2 - mgr Maryla Woźniak

Klasa 1s i 2/3/4Z - mgr Mariola Trojanowska

Klasa 3/4 - mgr Magdalena Dajwłowska

Klasa 5-8Z - mgr Anna Gajak

Klasa 5/6 - mgr Anna Mrozowska

Klasa 7 - mgr Katarzyna Budzanowska

Klasa 8 - mgr Gabriela Walenta-Czerniejewska

 

LVI Liceum Ogólnokształcące

Klasa 1 - mgr inż. Marzena Sławińska

Klasa 3 - mgr Monika Marciniak

 

Technikum nr 23

Klasa 1TB - dr Jarosław Szkodzik

Klasa 2TM - mgr Michał Ziemniak

Klasa 4TB - mgr Monika Dąbrowska

Klasa 4TM - mgr Aleksandra Chudzik

 

Szkoła Policealna nr 20

Klasa 1PA - mgr Małgorzata Parmee

Klasa 2PA - mgr Beata Cendrowicz

Klasa 2PM - mgr Lidia Jastrzębska


Kurs KKZ - mgr Michał Ziemniak