Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Rozkład dzwonków:

Lekcja 0

7.40 - 8.25

Lekcja 1

8.30 - 9.15

Lekcja 2

9.25 - 10.10

Lekcja 3

10.25 - 11.10

Lekcja 4

11.25 - 12.10

Lekcja 5

12.20 - 13.05

Lekcja 6

13.20 - 14.05

Lekcja 7

14.20 - 15.05


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 luty 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny;

termin dodatkowy:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

 

18 kwietnia 2018 r. godz. 9:00

19  kwietnia 2018 r. godz. 9:00

20 kwietnia 2018 r. godz. 9:00

 

4 czerwca 2018 r. godz. 9:00

5 czerwca 2018 r. godz. 9:00

6 czerwca 2018 r. godz. 9:00

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych :

- w liceum/technikum

 

 

27 kwietnia 2018 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część ustna i część pisemna

 

4 -25 maja 2018 r. (zgodnie z harmonogramem)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikum:

-etap pisemny

-etap praktyczny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w szkole policealnej:

-etap pisemny

-etap praktyczny

 

 

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

 


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2, 3 listopada 2017 r., 30 kwietnia 2018 r.,

2, 4 maja 2018 r., 1 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 


Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

 

Szkoła Podstawowa nr 39

Oddział przedszkolny - mgr Magdalena Dajwłowska

Klasa 1 - mgr Katarzyna Łasińska

Klasa 3 - mgr Maryla Woźniak

Klasa 5/6 ZET - mgr Mariola Trojanowska

Klasa 5 - mgr Katarzyna Budzanowska

Klasa 6 - mgr Anna Gajak

Klasa 7 - mgr inż. Marzena Sławińska

 

Gimnazjum nr 68

Klasa 2 - mgr Alicja Studzińska-Kozłowska

Klasa 3 - mgr Anna Mrozowska

 

LVI Liceum Ogólnokształcące

Klasa 1- mgr Monika Marciniak

Klasa 3 - mgr Michał Ziemniak

 

Technikum nr 23

Klasa 2 TB - mgr Monika Dąbrowska

Klasa 2 TM - mgr Aleksandra Chudzik

Klasa 3 T - dr Jarosław Szkodzik

 

Szkoła Policealna nr 20

Klasa 1 PA - mgr Małgorzata Parmee

Klasa 1 PM - mgr Lidia Jastrzębska

Klasa 2 PA - mgr Beata Cendrowicz