Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Pismo punktowe brajla

Nauka pisma dotykowego brajla, obejmuje uczniów wszystkich etapów edukacyjnych. W zajęciach uczestniczą uczniowie niewidomi oraz słabo widzący mający bardzo duże trudności z funkcjonowaniem wzrokowym. Rekrutacja do udziału w zajęciach wynika z dokumentacji medycznej ucznia, badania okulisty szkolnego i Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia. Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Szkoła zapewnia niezbędną, kompleksową bazę pomocy dydaktycznych, podręczników i sprzętu dla niewidomych.

 

Nauka brajla realizowana jest na wielu poziomach zaawansowania i obejmuje:

  1. zajęcia początkowe rozwijające: dotyk, orientację w małej przestrzeni, orientację w obrębie sześciopunktu, umiejętność korzystania z pomocy do nauki brajla takich jak: model sześciopunktu, piórnik brajlowski,
  2. zajęcia wprowadzające podstawowe litery i znaki brajlowskie, prostą notację matematyczną oraz naukę pisania na maszynie brajlowskiej i naukę czytania prostych tekstów pisanych jednostronnie z dużymi odstępami,
  3. stopniowe poszerzanie i utrwalanie notacji brajlowskiej w obrębie notacji humanistycznej i matematycznej z uczniami klas starszych do szkół średnich włącznie. Stosowanie kubarytmów do działań z dużymi liczbami itp.,
  4. rozwijanie nawyków prawidłowej techniki pisania i czytania w celu zwiększenia tempa pracy i wyrobieniu biegłości pracy techniką dotykową. Pisanie i czytanie tekstów dwustronnie drukowanych,
  5. wdrażanie uczniów klas starszych do samodzielnej orientacji w obrębie różnych podręczników, map, rysunków wypukłych i diagramów,
  6. dodatkowe wsparcie i pomoc uczniom niewidomym przygotowującym się do egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjum oraz do matury.

 

Nauczyciele brajla - mgr Alicja Modranka, mgr Maryla Woźniak