Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Uwaga! od 9 marca 2020  Dni Otwarte Masażu odwołane zw względu na zagrożenie sanitarno - epidiomologiczne. UWAGA! trosce o zdrowie uczniów, pracowników szkoły i uczestników konferencja Tyfloedukacja odwołana!!! Odwołane zostają również Drzwi Otwarte!


ZAPROSZENIE NA V KONFERENCJĘ - TYFLOEDUKACJA

6 marca 2020 r. godz. 10.00 - 16.00


ZAPRASZAMY na Drzwi Otwarte Ośrodka - 6 marca 2020 r., godz. 10.00-15.00


 

Program:

  1. Zapoznanie z ofertą edukacyjno-rewalidacyjną Ośrodka.
  2. Zajęcia otwarte - edukacja wczesnoszkolna, przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe (masaż, biuro, administracja, turystyka) oraz rewalidacja wzroku, nauka pisma punktowego (brajl), orientacja przestrzenna.
  3. Zwiedzanie Ośrodka, sprzęt i pomoce tyflodydaktyczne oraz tyflografika.
  4. Informacje dotyczące ulg i świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

 

Konsultacje z lekarzem okulistą oraz ze specjalistami z zakresu rewalidacji wzroku, rewalidacji podstawowej, orientacji przestrzennej, rewalidacji mowy, psychologiem, pedagogiem szkolnym, a także zapoznanie z całościową ofertą edukacyjno-rewalidacyjną Łódzkiej Szkoły dla Niewidomych i Słabo Widzących.


PUNKT KONSULTACYJNY dla rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia i wszystkich zainteresowanych – spotkania po wcześniejszym umówieniu się tel. 42 657 79 41, e-mail: slabowidz@wp.pl, sekretariat@blind.edu.pl.


Szanowni Rodzice i Uczniowie w roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do:

 

1. Wczesnego Wspomagania Rozwoju

2. Oddziałów Przedszkolnych

 

3. Szkoły Podstawowej nr 39

 

4. Szkół ponadpodstawowych:

  a) LVI Liceum Ogółnokształcącego

  b) Technikum nr 23 w zawodzie technik masażysta i technik prac biurowych

 

5. Szkoły Policealnej nr 20 w zawodach: technik masażysta, technik administracji  i technik tyfloinformatyk.

 

Ogłaszamy także nabór na kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik obsługi turystycznej


Szczegółowe informacje o szkołach i wymaganych dokumentach w zakładce rekrutacja.

 


ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ!!! Drzwi naszego Ośrodka są zawsze otwarte.


Obejrzyj film o nas w TV TOYA - odc. 28 z dnia 28 stycznia 2020 roku
Planowane działania:

 

1. Na godzinach wychowawczych pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

 

2. Na lekcjach informatyki w szkole podstawowej i w klasach pierwszych liceum i technikum pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie:cyberprzemoc, hejt oraz wspólne oglądanie filmów edukacyjnych.

 

3. Konkurs na plakat pt. "Dzień Bezpiecznego Internetu":

 

a) przedszkole i klasy 1-4SP oraz młodzież szkół średnich od klasy drugiej - dowolna technika,

 

b) klasy 5-8 SP, 1LO i 1T - plakat wykonany w programie graficznym, c)uczniowie niewidomi - wiersz,

 

d) rozdanie ulotek i broszur informacyjnych uczniom i rodzicom klas młodszych szkoły podstawowej.

Byliśmy w Radio Łódź! Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z naszym nauczycielem Michałem Ziemniakiem.

www.radiolodz.pl/broadcast_posts/48548-stowarzyszenie-na-rzecz-rehabilitacji-osob-niewidomych-i-slabo-widzacych-spojrzenie-pomagam


Informujemy, że w ramach Projektu nr RPLD.11.01.02-10-A016/16, pn.

„Dobry zawód-lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uczniów Technikum nr 23 do udziału zajęciach realizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6  w okresie wrzesień 2016- sierpień 2018.W załączeniu wzór formularza zgłoszenia uczestnika projektu.


Informujemy, że w ramach Projektu nr RPLD.11.01.02-10-A016/16, pn.

„ Też potrafię”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 39, Gimnazjum nr 68, Technikum nr 23 do udziału zajęciach realizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6 w okresie wrzesień 2016- czerwiec 2018.

W załączeniu wzór formularza zgłoszenia uczestnika projektu.