Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ!!! Drzwi naszego Ośrodka są zawsze otwarte.


Szanowni Rodzice i Uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do:

 

1. Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

2. Oddziałów Przedszkolnych.


3. Szkoły Podstawowej nr 39.

 

 

4. Szkół ponadgimnazjalnych:

 

  a) LVI Liceum Ogółnokształcącego,

 

  b) Technikum nr 23 w zawodach: technik masażysta i technik prac biurowych.


 

5. Szkół ponadpodstawowych:

 

  a) LVI Liceum Ogółnokształcącego,

 

  b) Technikum nr 23 w zawodzie technik masażysta i technik prac biurowych.


 

6. Szkoły Policealnej nr 20 w zawodach: technik masażysta, technik administracji  i tyfloinformatyk.

 

 

Ogłaszamy także nabór na kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik obsługi turystycznej.

 


Szczegółowe informacje o szkołach i wymaganych dokumentach w zakładce rekrutacja.


Informujemy, że w ramach Projektu nr RPLD.11.01.02-10-A016/16, pn.

„Dobry zawód-lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uczniów Technikum nr 23 do udziału zajęciach realizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6  w okresie wrzesień 2016- sierpień 2018.W załączeniu wzór formularza zgłoszenia uczestnika projektu.


Informujemy, że w ramach Projektu nr RPLD.11.01.02-10-A016/16, pn.

„ Też potrafię”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 39, Gimnazjum nr 68, Technikum nr 23 do udziału zajęciach realizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6 w okresie wrzesień 2016- czerwiec 2018.

W załączeniu wzór formularza zgłoszenia uczestnika projektu.


 


Byliśmy w Radio Łódź! Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z naszym nauczycielem Michałem Ziemniakiem.

www.radiolodz.pl/broadcast_posts/48548-stowarzyszenie-na-rzecz-rehabilitacji-osob-niewidomych-i-slabo-widzacych-spojrzenie-pomagam