Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

W grudniu 2017 roku w naszym Ośrodku organizujemy VIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Serdecznie zapraszamy do udziału.


Regulamin Festiwalu

Karta zgłoszenia


Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń na Festiwal
Kolęd i Pastorałek 2017 został wydłużony do 30 listopada 2017 r.


Szanowni Rodzice, nabór do wszystkich szkół naszego Ośrodka trwa cały rok. Informacje o klasach i wymaganych dokumentach w zakładce rekrutacja.


Drzwi naszego Ośrodka zawsze otwarte. ZAPRASZAMY!!!


PRZESTRZEŃ KULTURY

marzec – listopad 2017

Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

ul. Tymienieckiego 3

 

Od marca do listopada 2017 bierzemy udział w projekcie Teatru CHOREA "Przestrzeń kultury", w ramach którego odbędą się liczne wydarzenia. Prezentacje spektakli i koncertów dla wybranych łódzkich szkół oraz cykl warsztatów taneczno – muzycznych.

 

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Wydarzeniom towarzyszy omówienie, wydarzenia dostępne są w wersji z audiodeskrypcją.

 

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

 

Szczegółowy program:

 

MIŁOSZ W ŻYWYCH OBRAZACH

8 września, godz. 12.00

 

Scenariusz i reżyseria, muzyka, wykonanie: Paweł Odorowicz

Wizualizacje: Robert Motyka

To artystyczna wypowiedź oparta o wiersze Noblisty. Paweł Odorowicz pomysłodawca, kompozytor, a zarazem jedyny człowiek występujący na scenie, stworzył (wraz z Vjem – Robertem Motyką) tekstowo- muzycznowizualną hybrydę przekraczającą ogólne granice przedstawienia, koncertu i sztuk wizualnych. To rodzaj monologu ojca, który chce wprowadzić w arkana życia swojego syna. To Miłosz bez spiżu, monumentu, pomnika, bliski i ciepły jak przyjazna dłoń.

 

„...to nie jest przedstawienie o Miłoszu. Nie jest to nawet przedstawienie o jego poezji. Spektakl jest tworem muzyczno- wizualnym, inspirowanym poezją Miłosza i jego życiem.” napisała Katarzyna Kokowska.

 

Po spektaklu odbędzie się spotkanie w twórcami projektu.

 

16 października, godz. 12.00

Wykonawca: Grupa Take Over

Opieka artystyczna: Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Małgorzata Lipczyńska

Konsultacja muzyczna: Tomasz Krzyżanowski

Występują: Barbara Cieślewicz, Tomasz Hołubowicz, Marta Kaczmarek, Anna Maszewska, Jakub Morawski, Remigiusz Pilarczyk, Alicja Tranda, Aleksandra Ziomek

Czas trwania: 60 minut (bez przerw)

 

System jest jak labirynt, z którego brak wyjścia. Próbując odszukać w nim człowieka, napotykamy istotę skuloną pod ochronną warstwą mechanicznych zachowań i fasad. Podstawowe potrzeby giną w nadmiarze informacyjnych bodźców napływających ze wszystkich stron. Nasze instynkty zostały zatarte. Teraz poszukujemy równowagi pomiędzy mechanicznym i wyuczonym a żywym i czującym bytem. //Error404// to kod błędu skonfigurowanego tak, by nie spełniać żądania oraz nie wyświetlać wymaganych informacji. Pęknięcie, które odwraca naszą rzeczywistość, każe się zatrzymać i zobaczyć ją w zupełnie innym świetle. Chwila oddechu w świecie skrojonym na miarę. Sygnał, że nie wszystko musi się udać, żeby stało się sukcesem. To nieprawidłowość w systemie, którą znaleźliśmy by dowiedzieć się czegoś o sobie samym.

 

Po spektaklu odbędzie się spotkanie z jego twórcami, którzy opowiedzą o procesie powstawania przedstawienia.

 

Ciemność

4 grudnia, godz. 12.00

Reżyseria i choreografia: Janusz Adam Biedrzycki, Magdalena Paszkiewicz

Scenariusz i dramaturgia: Wiktor Moraczewski

Muzyka: Tomasz Krzyżanowski

Realizacja dźwięku: Marcin Dobijański

Przygotowanie muzyczne: Joanna Filarska

Kostiumy: Mateusz Bidziński

Reżyseri światła: Tomasz Krukowski

Wizualizacje: Paweł Klepacz

Mulitimedia interaktywne: Aleksander Dynarek

Obsada: Anna Piekarniak, Ewa Otomańska, Aleksandra Ziomek, Joanna Chmielecka, Barbara Cieślewicz, Aleksandra Szałek, Grzegorz Nasalski, Przemysław Bitner, Tomasz Hołubowicz

 

Ciemność? Boję się jej. Takiej odpowiedzi udzieliłaby większość z nas. Dla obawiających się ciemności jest ona przede wszystkim brakiem czegoś, do czego przywykliśmy, co daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewności. Jej barwa jest utożsamiana ze złem, piekłem, światem nieznanym. Ale czasami i ci zalęknieni pragną wtulić się w ciemność ‒ z myślą o zatrzymaniu ruchu materii, z nadzieją na osiągnięcie spokoju i wytchnienia. Ciemność jest zaskakująca, pociągająca, pełna szeptów i szelestów, które warto czasami usłyszeć. Jak brzmi Twoja ciemność? Boisz się jej? A może wręcz przeciwnie, bardzo jej pragniesz?

 

Zespół pracujący nad spektaklem "Ciemność" odnosi wrażenie, że większość ludzi potrzebuje ciemności. Takiej ciemności, w której mogliby się na chwilę zatrzymać, oderwać od pędu codziennego życia i ‒ wbrew pozorom ‒ zobaczyć więcej.

 

Codzienny cykl życia człowieka podzielony jest na dwie fazy. W jednej dominuje światło, w drugiej natomiast - ciemność. Od pewnego momentu w historii cywilizacji, porządek ten został zaburzony przez skąpanie świata w sztucznym świetle. Wówczas nasiliły się intuicje i przeświadczenia, które kategoryzują ciemność jako obszar zła, natomiast światłu przypisują walory wydobywania dobra i jasności, ułatwiającej funkcjonowanie w codziennym życiu. Dlaczego tak się stało? Może warto byłoby powrócić do poszukiwania harmonii między światłem a ciemnością? Lecz aby tę harmonię odnaleźć, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie i spróbować rozwiązać problem, który wprowadza tak skrajne stanowiska w rozumieniu ciemności: czym jest właściwie ciemność dla nauki i religii, a czym dla osób niewidomych?

 

Z naukowego punktu widzenia całkowita ciemności jest poddawana w wątpliwość ‒ nie istnieje. Wszystkie ciała emitują bowiem promieniowanie elektromagnetyczne - światło. Metaforyczne rozumienie braku światła to ‒ szczególnie w kulturzeeuropejskiej ‒ sytuacja, w której poruszamy się z trudem, w „bezładzie” i „pustkowiu”. W zgodnym rozumieniu większości wierzeń i praktyk religijnych, ciemność to przede wszystkim stan wewnętrznego nierozpoznania, zagubienia drogi rozwoju, lęku i dezorientacji. Stan ukrywający się pod pytaniem: dokąd i którędy należy iść?

 

 

Osoby niewidome i słabowidzące postrzegają ciemność zupełnie inaczej. Ciemność to dla nich znajomy obszar bezpieczeństwa, to poczucie podmiotowości, wolności, to także ramy wyrażania radości i swobody we własnym działaniu. Otoczeni ciemnością mają przecież i tę ‒ pozornie paradoksalną ‒ przewagę nad osobami nieżyjącymi w ciemności na co dzień. Niewidomi posiadają narzędzia i umiejętności by żyć w ciemności, jak ludzie żyjący w świetle dnia. Nie boją się jej, ale traktują ją jako naturalne środowisko życia. Inspirując się wypowiedzią jednego z uczestników projektu, możemy podzielić ciemność na: Ciemność Obecną, będącą przestrzenią, którą niewidomi znają i są z nią zaprzyjaźnieni oraz Ciemność Przychodzącą, której muszą się uczyć, wykorzystując zmysł dotyku, węchu, słuchu i smaku. Ta druga Ciemność jest dla nich bolesna i gorzka, boją się jej i stawiają w niej niepewne kroki. Długie nierozpoznanie takiej sytuacji może prowadzić ich do poczucia rezygnacji, utraty, nawet całkowitego zatrucia energii ‒ ale nigdy do wykluczenia.

 

Wiktor Moraczewski

WARSZTATY- cykl

Warsztaty są kontynuacją i rozwijaniem trzyletniej pracy z niewidomymi, słabowidzącymi oraz młodymi tancerzami z regionu łódzkiego. Są okazją do rozwijania umiejętności związanych ze świadomością ciała i siebie w przestrzeni takich jak orientacja przestrzenna, koordynacja, oraz umiejętności społecznych jak praca w grupie, komunikacja, odpowiedzialność, otwartość, pewność siebie, wyrażanie własnego zdania, co w rezultacie rozwija samodzielność uczestników.

 

W dniach 3-13 sierpnia odbyła się wakacyjna sesja warsztatowa w siedzibie Uniwersytetu Powszechnego im. J.J. Lipskiego w Teremiskach.

 

Organizator: Teatr CHOREA

Finansowanie:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.


Informujemy, że w ramach Projektu nr RPLD.11.01.02-10-A016/16, pn.

„ Też potrafię”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 39, Gimnazjum nr 68, Technikum nr 23 do udziału zajęciach realizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6 w okresie wrzesień 2016- czerwiec 2018.

W załączeniu wzór formularza zgłoszenia uczestnika projektu.


Informujemy, że w ramach Projektu nr RPLD.11.01.02-10-A016/16, pn.

„Dobry zawód-lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uczniów Technikum nr 23 do udziału zajęciach realizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6  w okresie wrzesień 2016- sierpień 2018.

W załączeniu wzór formularza zgłoszenia uczestnika projektu