Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Przy Ośrodku działa Internat dla dzieci i młodzieży, w którym uczniowie spoza Łodzi przebywają po zajęciach szkolnych i w weekendy.

 

Wychowankowie podzieleni są na 6 grup wiekowych, trzy grupy dziewcząt i trzy grupy chłopców. Nad każdą z nich sprawuje opiekę dwoje stałych wychowawców, którzy starają się zapewnić ciepłą i przyjazną atmosferę. Wychowankowie mogą liczyć na pomoc wychowawców zarówno w nauce jak i w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego.

 

Internat znajduje się na II piętrze budynku i posiada 2 pawilony - męski i żeński. Wychowankowie mieszkają w 3-5 osobowych pokojach. W każdym pawilonie mieszczą się dwie łazienki.

 

Podczas pobytu w internacie podopieczni mogą korzystać ze świetlicy z kinem domowym, wyposażonej w gry i zabawki dla młodszych i starszych dzieci, z pracowni komputerowej z Internetem, powiększalników pisma znajdujących się w pokojach, kuchni z pełnym wyposażeniem AGD oraz z pralni. Wychowankowie mają również do dyspozycji szkolną salę gimnastyczną, siłownię a także boisko do koszykówki, plac zabaw i siłownię „pod chmurką”.

 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprawując opiekę nad wychowankami organizuje różne formy zajęć podnoszących sprawność fizyczną i manualną, przygotowujących do samodzielnego życia, rozwijających zainteresowania i uwrażliwiające na potrzeby innych.

 

Aktualnie w internacie działają następujące koła: plastyczne, ekologiczne i fotograficzne. Podczas zajęć podopieczni rozwijają swoje umiejętności, czego dowodem są sukcesy w konkursach organizowanych poza Ośrodkiem. Wychowankowie z opiekunami przygotowują i biorą udział w corocznych Zaduszkach, Jasełkach i Wigilii Internackiej. Odbywają się tu również inne imprezy, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Chłopaka, Walentynki, Andrzejki.

Wychowawcy organizują wyjścia na ciekawe wystawy, do kina, teatru, muzeum i cyklicznych imprez organizowanych w Łodzi.

 

Opłaty

Pobyt w internacie i wszystkie zajęcia są bezpłatne. Opłata obejmuje jedynie wyżywienie - 10 zł za dzień, którą należy wnieść do 15-ego dnia każdego miesiąca, z góry za cały miesiąc. Rozliczenie niewykorzystanych posiłków przez wychowanka z powodu nieobecności następuje w każdym następnym miesiącu.

 

Rekrutacja

 

Podanie o przyjęcie do internatu.

 

Na zdjęciu uczniowie siedzący na schodach do internatu.