Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Szkoła Policealna nr 20

Absolwentom liceum proponujemy zdobycie atrakcyjnych zawodów, a absolwentom technikum nowe kwalifikacje zawodowe w szkole policealnej.


Technik administracji

Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika administracji.

Do szkoły przyjmowane są osoby słabo widzące i niewidome oraz z niepełnosprawnością ruchową (do 24 roku życia).

 

Technik tyfloinformatyk

Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika tyfloinformatyka.

Do szkoły przyjmowane są osoby słabo widzące i niewidome (do 24 roku życia).


Technik masażysta

Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika masażysty.

Do szkoły przyjmowane są osoby słabo widzące i niewidome (do 24 roku życia), które nie mają przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty..


 

Dla młodzieży spoza Łodzi oferujemy miejsce w Internacie. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Uczniowie ponoszą tylko koszt posiłków - 10 zł.


Po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły policealnej proponujemy możliwość nauki zawodu na kursie kwalifikacyjnym: technik obsługi turystycznej.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły.