Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły policealnej proponujemy możliwość nauki zawodu na kursie kwalifikacyjnym: technik obsługi turystycznej.

NA KURSIE KWALIFIKACYJNYM: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

zdobędziesz kwalifikacje

K1 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13.), od 2018/2019 - (TG14.)

K2 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14.), od 2018/2019 - (TG 15)

  • Podczas nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

- planowania, przeprowadzania i rozliczania imprez turystycznych,

- świadczenia usług turystycznych,

- sporządzania ofert turystycznych w języku polskim i obcym.

  • Absolwenci kursów kwalifikacyjnych w zawodzie technik obsługi turystycznej mogą znaleźć zatrudnienie w podmiotach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego np. biurach podróży, punktach informacji turystycznej, hotelach, organizacjach zajmujących się rozwojem turystyki np. izby turystyki.

 

 

Podanie o przyjęcie do szkoły.