Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

LVI Liceum Ogólnokształcące

Uczniom zainteresowanym rozwijaniem wiedzy i osobowości, a w przyszłości podjęciem studiów proponujemy naukę w liceum ogólnokształcącym.


Nauka trwa 3 lata (po gimnazjum) lub 4 lata (po szkole podstawowej) i kończy się egzaminem maturalnym.

Do liceum przyjmowani są uczniowie słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo.

 

Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania (rekrutacja).

 

Młodzież uczy się w małych 8-10 osobowych klasach. Wszyscy uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania i sprzętu (powiększalników, lup), darmowych podręczników wydanych pismem brajla lub powiększonym drukiem oraz pomocy tyflodydaktycznych.

 

Kontynuowana jest nauka języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego.

 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania. . Mają szanse pielęgnować talenty i zdolności w Ognisku Muzycznym, Zespole Artystycznym, kołach zainteresowań oraz drużynie sportowej, która umożliwia uczniom niewidomym osiąganie sukcesów w takich dyscyplinac, jak tenis dźwiękowy, goal ball.

 

Po zajęciach szkolnych  mają możliwość aktywnie wypoczywać korzystając z  siłowni, sali gimnastycznej,  boiska do koszykówki i siatkówki, a także jeżdżąc na tandemach. Dzięki posiadanemu autokarowi organizujemy liczne wycieczki, podczas których uczniowie rozwijają wiedzę o historii i kulturze Polski.

 

Dla młodzieży spoza Łodzi oferujemy miejsca w internacie. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą tylko koszt posiłków - 10 zł. dziennie.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły.