Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Oddziały przedszkolne obejmują opieką dzieci słabo widzące, niewidome, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną):

  1. w grupie przedszkolnej dla dzieci słabo widzących, niewidomych, w tym
    z niepełnosprawnością sprzężoną od 2,5 lat (nauczyciel i pomoc nauczyciela)
  2. w oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich.

Małe, 6-8 osobowe grupy zapewniają dzieciom domową atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, dają szansę wzajemnego poznania i zaprzyjaźnienia się.

 

Oferujemy szerokie, wielospecjalistyczne wsparcie rozwoju poprzez wspaniałe zabawy edukacyjne oraz działania rewalidacyjne prowadzone nie tylko w dobrze wyposażonej sali, ale również na atrakcyjnym placu zabaw, usytuowanym na szkolnym boisku.


Na zajęcia dodatkowe do grup przychodzą nauczyciele muzyki, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, religii, którzy w kolejnych latach edukacji szkolnej kontynuują z nimi pracę.

 

Celem rocznego przygotowania przedszkolnego jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Jest to tym łatwiejsze, że już w przedszkolu dzieci poprzez wspólne działania i imprezy integrują się z uczniami szkoły, ucząc się zasad współżycia w grupie.

 

Przedszkole jest bezpłatne. Rodzice ponoszą tylko koszt posiłków - 5 zł dziennie.


Podanie o przyjęcie do przedszkola.