Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Zapraszamy na Drzwi Otwarte naszego Ośrodka


Nasze motto: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”.

Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych to:

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 2. Oddziały przedszkolne
 3. Szkoła Podstawowa nr 39
 4. Gimnazjum nr 68
 5. LVI Liceum Ogólnokształcące
 6. Technikum nr 23
 7. Szkoła policealna nr 20
 8. Kurs kwalifikacyjny: technik obsługi turystycznej
 9. Internat

 

Dzieci i młodzież na wszystkich etapach edukacyjnych mają możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych, m.in.:

 1. rehabilitacji wzroku,
 2. orientacji przestrzennej,
 3. rehabilitacji podstawowej,
 4. korekcyjno-kompensacyjnych,
 5. gimnastyki korekcyjnej,
 6. integracji sensorycznej,
 7. usprawniania słuchowego - metodą TOMATISA,
 8. alternatywnej i wspomagającej komunikacji AAC,
 9. muzykoterapii,
 10. terapii przez sztukę,
 11. specjalistycznych technik informatycznych,
 12. koloroterapii,
 13. rehabilitacji ruchu (we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju).

Ponadto zapewniamy:

 1. opiekę psychologa,
 2. opiekę pedagoga,
 3. świetlicę dla dzieci i młodszych uczniów.

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych:

 1. Ognisko Muzyczne,
 2. zespół teatralno-muzyczny,
 3. koło dramy,
 4. koło teatralno-filmowe,
 5. koło ekologiczne,
 6. klub europejski,
 7. Szkolny Ośrodek Kariery.

Ośrodek zapewnia:

 1. całodzienne wyżywienie: pierwsze i drugie śniadanie, obiad i kolację 10 zł),
 2. udogodnienia dla niepełnosprawnych: zniesione bariery architektoniczne (podjazdy, schodołaz),
 3. dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności gminy realizują bezpłatny dowóz lub dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży do szkoły (do 21 roku życia),
 4. internat dla uczniów mieszkających poza Łodzią (możliwość pobytu w weekendy),
 5. Ośrodek organizuje wycieczki, wyjazdy wakacyjne (posiadamy własny autokar) w kraju i za granicą,
 6. bibliotekę szkolną wyposażoną w darmowe podręczniki w brajlu i powiększonym druku, lektury w brajlu i powiększonym druku oraz zbiory audio.

 

Zainteresowani uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach zwiększających ich samodzielność i zaradność życiową oraz zajęciach podnoszących ich kompetencje edukacyjne i zawodowe, dzięki projektom unijnym POKL i dofinansowywanym ze środków PFRON.

 

Wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę lekarza okulisty i pielęgniarki przez pięć dni w tygodniu.

Lekarz okulista udziela również porad dzieciom z dysfunkcją wzroku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia - wymagane jest skierowanie z POZ od lekarza rodzinnego lub pediatry.