Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

[Jeśli nie masz zainstalowanej wtyczki - pobierz film ]

 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z przedłużeniem przez MEN czasu edukacji zdalnej do 26.06, czyli do końca zajęć szkolnych, informuję, iż w tym okresie zgodnie z wytycznymi Ministertwa mogą odbywać się zajęcia WWR, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz konsultacje dla wszystkich uczniów, a także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 SP.

 

Jednak w związku z przeprowadzanymi egazaminami i koniecznością zapewnienia absolwentom i uczniom zdającym egzaminy bezpieczeństwa sanitarnego, w/w zajęcia i konsultacje mogą odbywać się:

 

1. zajęcia WWR: w dniach 1-4, 15, 17-18 (po południu), 25-26 czerwca,

 

2. zajęcia rewalidacyjne: rehabilitacja wzroku: 1-4 czerwca, 25-26 czerwca,

 

3. brajl, logopedia, orientacja przestrzenna w dnaich 25-26 czerwca.

 

Pozostali nauczycieli prowadzący zajęcia rewalidacyjne pracują tylko zdalnie.

 

Od 7 czerwca (niedziela) absolwenci i uczniowie zdający egzamin maturalny i następnie egzaminy zawodowe będą przebywać w internacie, zgodnie z ustalonym planem.

Ostatni egzamin zawodowy odbędzie się w niedzielę 28 czerwca.


Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie 42 657 79 41 w godzinach 10.00-14.00 lub przez e-mail: kontakt@sosw6.elodz.edu.pl

 

Nadal jest realizowane kształcenie na odległość.


Harmonogram Egzaminu Ośmoklasisty i Egzaminu Maturalnego  znajdziecie do adresem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020 r.

 


REKRUTACJA – kandydatów do oddziałów przedszkolnych, szkół oraz kursów kwalifikacyjnych, prosimy o składanie dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja.


Gabinet Okulistyczny udziela teleporad w poniedziałki i środy w godz. 9.30-12.00, tel. 42 657 79 41.

 

 

PAMIĘTAJMY o przestrzeganiu wskazań Premiera Rządu oraz Ministra Zdrowia.

 

#Zostańcie w domu!

 

Wykorzystajcie ten czas na dodatkową, samodzielną naukę oraz kontakt z najbliższymi.

 

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, FB oraz komunikatów Generalnego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Miejmy nadzieję na szybkie spotkanie w bezpieczniejszym czasie!

 

 

  Anna Tomaszewska

  dyrektor SOSW 6 w Łodzi


 

Uwaga! od 9 marca 2020  Dni Otwarte Masażu odwołane ze względu na zagrożenie sanitarno - epidiomologiczne.W roku 2017 wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, w kwocie 6700 zł, zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.


Początki naszego Ośrodka sięgają 1934 roku.

Jesteśmy jedyną w Łódzkiem szkołą dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Prowadzimy kształcenie i rehabilitację na wszystkich etapach edukacyjnych. Jesteśmy ważnym i cenionym centrum edukacji, rewalidacji i doradztwa dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i ich rodzin.

 

Mimo, że do centrum miasta jest tylko kwadrans jazdy tramwajem, to położenie naszej placówki może sugerować, ze znajdujemy w uzdrowisku. Bliskość Lasu Łagiewnickiego oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich daje świeże powietrze, zieleń drzew i śpiew ptaków.


Budynek Ośrodka po termomodernizacji i malowaniu pięknie się prezentuje wśród otaczającej go roślinności.


Misja Ośrodka

Główne cele naszej działalności to:

  1. osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów przy pomocy odpowiednich metod i form nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zasad tyflopedagogiki,
  2. tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności, postaw i poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego,
  3. osiągnięcie przez wychowanków jak największej samodzielności życiowej oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym.

Jako nauczyciele-specjaliści tyflopedagodzy cele realizujemy poprzez zintegrowane procesy edukacyjne i profesjonalną rehabilitację.Pracujemy już z kilkuletnimi, a nawet kilkumiesięcznymi dziećmi, które w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju poddawane są wielospecjalistycznej diagnozie i kompleksowej terapii. W szkole podstawowej, gimnazjum, technikum edukujemy, wychowujemy i poddajemy rewalidacji dzieci oraz młodzież z dysfunkcją wzroku, a ponadto w liceum i w szkole policealnej - młodzież z niepełnosprawnością ruchową.

 

W każdym uczniu potrafimy dostrzec jego potencjał - mocne strony, które rozwijamy na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych. Podejmujemy również wiele działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. Oferujemy szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych oraz opiekę okulistyczną. Dzięki temu, iż dysponujemy pracowniami wyposażonymi w odpowiednie pomoce tyflodydaktyczne zapewniamy wychowankom optymalne warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, rewalidacji. Uczniowie spoza Łodzi mogą zamieszkać w internacie, który w trakcie roku szkolnego staje się ich drugim domem.

 

Nasze działania są wspierane przez instytucje i organizacje, z którymi realizujemy różnorodne projekty i przedsięwzięcia. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Spojrzenie” oraz środowiskiem lokalnym i ogólnopolskim. Ponadto oferujemy pomoc nie tylko rodzinom naszych uczniów, ale także rodzinom i dzieciom niepełnosprawnym wzrokowo, uczącym się w szkołach ogólnodostępnych. Od wielu lat prowadzimy punkt konsultacyjny.


Nasze motto: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020r.

 

22 czerwca (poniedziałek) –etap praktyczny (dokumentacja)

    dla kwalifikacji AU.68 oraz A.68  Obsługa klienta w jednostkach administracji  (4PA)

·   9.00 – 12.30 (180 + 30 min)

23 czerwca (wtorek) – etap pisemny

·   10.00 - 11.30 (60 +30 min)  dla kwalifikacji  AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji  (4PA)

·   12.00 - 13.30 (60 +30 min)  dla kwalifikacji  A.24 - Wykonywanie prac biurowych(4TB)

·   14.00 - 15.30 (60 +30 min)  dla kwalifikacji  MS.01 oraz Z.01  Świadczenie usług w zakresie masażu  (4TM, 4PM)

24 czerwca (środa) – etap praktyczny (dokumentacja komputerowa)   dla kwalifikacji  A.24  Wykonywanie prac biurowych  (4TB)    

·   8.00 – 10.30 (120 + 30 min) 

27 czerwca (sobota) – etap praktyczny (wykonanie)   dla kwalifikacji  Z.01 - Świadczenie usług w zakresie masażu

·   8.00 – 10.30 (120 + 30 min)  5 os. 4TM    

·   12.00 - 15.00 (120 + 50%)  1 os. 4TM  

·   16.00 - 18.30 (120 +30 min)1 os. absolwentTM

28 czerwca (niedziela) etap praktyczny (wykonanie)   dla kwalifikacji MS.01 - Świadczenie usług w zakresie masażu

·   16.00 - 18.30 (120 + 30 min) 2 os. 4PM