Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

[Jeśli nie masz zainstalowanej wtyczki - pobierz film ]

 


 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

 

w związku z epidemią koronawirusa w trosce o zdrowie uczniów, nauczycieli, pracowników w oddziale przedszkolnym, szkołach oraz w internacie zawieszenie zajęć zastaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie 42 657 79 41 w w godzinach 10.00-14.00 lub przez e-mail: kontakt@sosw6.elodz.edu.pl

 

W związku z realizacją Kształcenia na odległość prosimy
o zapoznanie się z Organizacją zdalnego nauczania:

 

Dla Rodziców - informacja 1 - do pobrania


Dla Rodziców - informacja 2 - do pobrania


Dla Uczniów - informacja 1 - do pobrania


Dla Uczniów - informacja 2 - do pobrania

 

REKRUTACJA – kandydatów do oddziałów przedszkolnych, szkół oraz kursów kwalifikacyjnych, prosimy o składanie dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja.

 

 

PAMIĘTAJMY:

Czas zawieszenia zajęć nie jest czasem dodatkowych ferii, w tym czasie unikajcie skupisk ludzkich, korzystania z komunikacji publicznej.

 

Zostańcie w domu!

Wykorzystajcie ten czas na dodatkową, samodzielną naukę oraz kontakt z najbliższymi..

 

 

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, FB oraz komunikatów Generalnego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

Życzę wszystkim zdrowia, rozwagi i odpowiedzialności za zdrowie własne, ale także zdrowie innych!

 

Miejmy nadzieję na szybkie spotkanie w bezpieczniejszym czasie!

 

 

 

  Anna Tomaszewska

  Dyrektor SOSW 6 w Łodzi

 

 

 


 

Uwaga! od 9 marca 2020  Dni Otwarte Masażu odwołane ze względu na zagrożenie sanitarno - epidiomologiczne.W roku 2017 wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, w kwocie 6700 zł, zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.


Początki naszego Ośrodka sięgają 1934 roku.

Jesteśmy jedyną w Łódzkiem szkołą dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Prowadzimy kształcenie i rehabilitację na wszystkich etapach edukacyjnych. Jesteśmy ważnym i cenionym centrum edukacji, rewalidacji i doradztwa dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i ich rodzin.

 

Mimo, że do centrum miasta jest tylko kwadrans jazdy tramwajem, to położenie naszej placówki może sugerować, ze znajdujemy w uzdrowisku. Bliskość Lasu Łagiewnickiego oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich daje świeże powietrze, zieleń drzew i śpiew ptaków.


Budynek Ośrodka po termomodernizacji i malowaniu pięknie się prezentuje wśród otaczającej go roślinności.


Misja Ośrodka

Główne cele naszej działalności to:

  1. osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów przy pomocy odpowiednich metod i form nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zasad tyflopedagogiki,
  2. tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności, postaw i poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego,
  3. osiągnięcie przez wychowanków jak największej samodzielności życiowej oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym.

Jako nauczyciele-specjaliści tyflopedagodzy cele realizujemy poprzez zintegrowane procesy edukacyjne i profesjonalną rehabilitację.Pracujemy już z kilkuletnimi, a nawet kilkumiesięcznymi dziećmi, które w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju poddawane są wielospecjalistycznej diagnozie i kompleksowej terapii. W szkole podstawowej, gimnazjum, technikum edukujemy, wychowujemy i poddajemy rewalidacji dzieci oraz młodzież z dysfunkcją wzroku, a ponadto w liceum i w szkole policealnej - młodzież z niepełnosprawnością ruchową.

 

W każdym uczniu potrafimy dostrzec jego potencjał - mocne strony, które rozwijamy na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych. Podejmujemy również wiele działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. Oferujemy szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych oraz opiekę okulistyczną. Dzięki temu, iż dysponujemy pracowniami wyposażonymi w odpowiednie pomoce tyflodydaktyczne zapewniamy wychowankom optymalne warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, rewalidacji. Uczniowie spoza Łodzi mogą zamieszkać w internacie, który w trakcie roku szkolnego staje się ich drugim domem.

 

Nasze działania są wspierane przez instytucje i organizacje, z którymi realizujemy różnorodne projekty i przedsięwzięcia. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Spojrzenie” oraz środowiskiem lokalnym i ogólnopolskim. Ponadto oferujemy pomoc nie tylko rodzinom naszych uczniów, ale także rodzinom i dzieciom niepełnosprawnym wzrokowo, uczącym się w szkołach ogólnodostępnych. Od wielu lat prowadzimy punkt konsultacyjny.


Nasze motto: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”.