Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

[Jeśli nie masz zainstalowanej wtyczki - pobierz film ]


W roku 2017 wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, w kwocie 6700 zł, zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.


Początki naszego Ośrodka sięgają 1934 roku.

Jesteśmy jedyną w Łódzkiem szkołą dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Prowadzimy kształcenie i rehabilitację na wszystkich etapach edukacyjnych. Jesteśmy ważnym i cenionym centrum edukacji, rewalidacji i doradztwa dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i ich rodzin.

 

Mimo, że do centrum miasta jest tylko kwadrans jazdy tramwajem, to położenie naszej placówki może sugerować, ze znajdujemy w uzdrowisku. Bliskość Lasu Łagiewnickiego oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich daje świeże powietrze, zieleń drzew i śpiew ptaków.


Budynek Ośrodka po termomodernizacji i malowaniu pięknie się prezentuje wśród otaczającej go roślinności.


Misja Ośrodka

Główne cele naszej działalności to:

  1. osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów przy pomocy odpowiednich metod i form nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zasad tyflopedagogiki,
  2. tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności, postaw i poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego,
  3. osiągnięcie przez wychowanków jak największej samodzielności życiowej oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym.

Jako nauczyciele-specjaliści tyflopedagodzy cele realizujemy poprzez zintegrowane procesy edukacyjne i profesjonalną rehabilitację.Pracujemy już z kilkuletnimi, a nawet kilkumiesięcznymi dziećmi, które w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju poddawane są wielospecjalistycznej diagnozie i kompleksowej terapii. W szkole podstawowej, gimnazjum, technikum edukujemy, wychowujemy i poddajemy rewalidacji dzieci oraz młodzież z dysfunkcją wzroku, a ponadto w liceum i w szkole policealnej - młodzież z niepełnosprawnością ruchową.

 

W każdym uczniu potrafimy dostrzec jego potencjał - mocne strony, które rozwijamy na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych. Podejmujemy również wiele działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. Oferujemy szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych oraz opiekę okulistyczną. Dzięki temu, iż dysponujemy pracowniami wyposażonymi w odpowiednie pomoce tyflodydaktyczne zapewniamy wychowankom optymalne warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, rewalidacji. Uczniowie spoza Łodzi mogą zamieszkać w internacie, który w trakcie roku szkolnego staje się ich drugim domem.

 

Nasze działania są wspierane przez instytucje i organizacje, z którymi realizujemy różnorodne projekty i przedsięwzięcia. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Spojrzenie” oraz środowiskiem lokalnym i ogólnopolskim. Ponadto oferujemy pomoc nie tylko rodzinom naszych uczniów, ale także rodzinom i dzieciom niepełnosprawnym wzrokowo, uczącym się w szkołach ogólnodostępnych. Od wielu lat prowadzimy punkt konsultacyjny.


Nasze motto: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”.