Rejestracja

Warunki rejestracji :

  1. Za treść strony WWW odpowiada użytkownik i ponosi za nią pełną odpowiedzialność.
  2. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w zarządzanych przez siebie stronach informacji nielegalnych, nielegalnego oprogramowania lub innych danych do których nie posiada praw publikacji.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać informacji i danych obelżywych i innych zabronionych przez prawo polskie
    i międzynarodowe.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
    w bazie danych firmy "WIKOM" i korzystanie z nich w celach handlowych i marketingowych. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133.poz.833). Za prawdziwość danych osobowych odpowiada użytkownik. Użytkownik oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu i poprawianiu danych osobowych.
  5. W razie rezygnacji wszelkie informacje i dane użytkownika zostaną usunięte w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy.
  6. Firma "WIKOM" zastrzega sobie prawo zmiany warunków rejestracji.Nowe warunki rejestracji będą obowiązywały od momentu opublikowania na stronie www.wikom.pl.

AKCEPTUJĘ - REZYGNUJĘ