Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek"
w Bełchatowie

Rozkład dnia

grupa dzieci młodszych (w wieku 3-4lat)

6.00–8.15
Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne  w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci, gry i zabawy przy stolikach, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Zabawy i ćw. logopedyczne. Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem.

8.15–9.10
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych   i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety.

9.10–9.30
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego wynikający z realizacji podstawy programowej w sali lub w ogrodzie przedszkolnym - zabawy twórcze, ruchowe   i  stymulujące rozwój dzieci. Czynności porządkowe.

9.30–11.15
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia twórcze z zakresu muzyki, plastyki, teatru w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. Zabawy swobodne w sali, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Czynności porządkowe.

11.15–12.00
Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do odpoczynku - relaksu.

12.30–14.00
Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

14.00–14.45
Zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem. Przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Podwieczorek – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

14.45–17.00
Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zajęcia o charakterze wychowawczym. Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

grupa dzieci starszych (w wieku 5-6 lat)

 

6.00–8.15
Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i gry stolikowe), zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia ortofoniczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, gry i zabawy dydaktyczne - rebusy, łamigłówki, zagadki, itp.). Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowanie do zajęć.

8.15-9.00
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne   i samoobsługowe  w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów

9.00–10.15
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego wynikający z realizacji podstawy programowej w sali lub w ogrodzie przedszkolnym - realizacja zadań w ramach następujących obszarów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym. Czynności porządkowe.

10.15–11.15
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Zabawy zorganizowane  w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane  z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Czynności porządkowe.

11.15–12.00
Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

12.00–12.30
Relaks - słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

12.30–14.15
Zajęcia twórcze z zakresu muzyki, plastyki , teatru w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo‑stymulującym. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych - zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek, zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem, zabawy i zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne,  gry wspomagające rozwój ruchowy. Zajęcia dodatkowe, np. szachy.

14.15–14.45
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Podwieczorek – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości  o zdrowie.

14.45–17.00
Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci, słuchanie bajek, Pobyt na świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci