Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek"
w Bełchatowie

Kadra

Kadra pedagogiczna

Renata Karczewska - dyrektor przedszkola od 01.09.1998r.
nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe - Organizacja i zarządzanie placówką edukacyjną - Menedżer oświaty
Studia podyplomowe - Nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji
Studia podyplomowe - Edukacja elementarna - Wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Elżbieta Haładaj - społeczny zastępca dyrektora
nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe - Edukacja informatyczna w szkole
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Anna Gajda - urlop zdrowotny
nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Anna Brzezin
nauczyciel mianowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Ewelina Belica
nauczyciel mianowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Studia licencjackie - Filologia angielska

Iwona Kuchciak - urlop rodzicielski
nauczyciel mianowany

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej
Studia podyplomowe -  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia licencjackie - Filologia angielska

Izabela Włodarczyk - Wolnowska
nauczyciel mianowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Studia podyplomowe -  Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno - korekcyjną

Agnieszka Janowska - społeczny zastępca dyrektora
nauczyciel mianowany

mgr  filologii polskiej
Studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe - Informatyka
Podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Angelika Dobrzyńska
nauczyciel stażysta

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego - licencjat

Katarzyna Kuligowska
nauczyciel stażysta

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień
Studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem dziecka

Agnieszka Brzeska
nauczyciel stażysta

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
Studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Ks. Bogusław Starus
nauczyciel kontraktowy

mgr teologii ogólnej

 

Pracownicy obsługi

Ewa Haładus - intendent
Anetta Kępa - kucharka
Aneta Wojdyla - Tarnowska - pomoc kuchenna
Malwina Sobczak - pomoc kuchenna
Monika Rozwandowicz - pomoc nauczyciela
Alina Białuska - pomoc nauczyciela
Bożena Bednarek - pomoc nauczyciela
Barbara Gębala - pomoc nauczyciela
Andrzej Klimczak - robotnik gospodarczy