Witamy w naszym przedszkolu  

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Bełchatowie informuje, że w dniu  02 maja 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej dzieci na rok szkolny 2017/2018 na wolne miejsca przedszkolne.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną wywieszone w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń w dniu 8 maja 2017r. (poniedziałek).

 

 

W terminie - 9.05.2017-16.05.2017

 

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zgłoszenia się do dyrektora Przedszkola w celu złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego potwierdzenie woli przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do przedszkola.

 

 

Niedotrzymanie terminu skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 w Bełchatowie,

  z dnia 07 marca 2017 roku

o liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna: art. 20w ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz 7  i 811 z późń. zm.)

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Bełchatowie informuje,

liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2017/2018 wynosi: 78.

W oddziałach przedszkolnych w budynku przy ul. Budryka 12   - 38 miejsc

  • Ø W oddziałach przedszkolnych w budynku przy ul. Budryka 8 (SP nr 12) – 40 miejsc.

 

Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz 7 i 811 z późn. zm.) przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 127 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w roku szkolnym 2016/2017. Ogólna liczba miejsc w Przedszkolu wynosi 205.

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

 


Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 będą wydawane

od 31 marca 2017 roku.

 


Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Przedszkola

od 31 marca 2017 roku.

 

 

 

 
1% PODATKU  DLA PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!!!

 

Bardzo prosimy o przekazanie na nasze przedszkole 1% podatku za 2016r.

    Wystarczy w deklaracji PIT

  • wpisać numer KRS - 0000270261
  • podać cel 1% podatku – PS 6 BEŁCHATÓW 5584

 

Pozyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczone zostaną na  cele edukacyjne, imprezy kulturalne, wyjazdy i pomoce naukowe dla przedszkolaków.

 

  Liczymy na Państwa życzliwość i zaangażowanie.

Społeczność przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "W dzieciństwie niewiele zależy od nas,

        wiele zaś od tych, którzy są z nami."


FUNDAMENTEM NASZEJ PRACY I ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECKO
JEST PONIŻSZE MOTTO:


"Lubię Cię takim, jakim jesteś.
Wierzę w Twoje zdolności i pragnę je rozwijać.
W każdym swoim działaniu
napewno osiagniesz sukces
bowiem, gdy mnie potrzebujesz, jestem przy Tobie.
Nie boisz się trudności,
bo umiesz temu zaradzić.
Wiesz, że będziesz dobrze przygotowany
na przekroczenie progu szkoły.