Przedszkole Samorządowe nr 5

im. Jana Brzechwy w Bełchatowie

realizuje od lutego do 30 czerwca 2014r.

program edukacji ekologicznej
pt.: „Poznajemy świat poprzez zabawę i doświadczenia”

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

www.wfosigw.lodz.pl


 

Wartość ogólna zadania –

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi –

 

„Poznajemy świat przez zabawę i doświadczenia” – program ekologiczny w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Bełchatowie jest realizowany wśród dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 5 lat. Zakłada realizację czterech zadań- przystanków:

1. Przyjaciele przyrody bawią się i uczą w przyjaznym środowisku,

2. Odkrywamy fascynujący świat z komputerem,

3. Eksperymentujemy w przedszkolnym laboratorium,

4. Podróżujemy pod zielonym parasolem.

  W realizację zaangażowano rodziców dzieci z PS nr5 oraz pracowników instytucji współpracujących: Nadleśnictwo Bełchatów, UM Bełchatów.

W ramach realizacji programu odbyły się cztery konkursy ekologiczne.

1.Ekolandia- turniej wiedzy ekologicznej dla dzieci młodszych i starszych

2. ”Eko-cuda” -konkurs techniczno-plastyczny o zasięgu miejskim

3)”Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy…” –konkurs plastyczny

4)”Kolorowy świat”- mini encyklopedia- konkurs rodzinny

W ramach programu zrealizowano cztery wycieczki ekologiczne. Nadleśnictwo Bełchatów – Izba edukacyjna „Borowiny” to wycieczka, podczas której dzieci zapoznały się z roślinnością, zwierzętami i owocami lasu, uczestniczyły w zajęciach multimedialnych w izbie edukacyjnej (oglądanie filmu „Czysty i zdrowy las”), nabyły właściwe postawy wobec przyrody poprzez sadzenie drzewek w szkółce leśnej (termin: 29.04.2014r.). Miejscem docelowym następnej wycieczki był Ogród Botaniczny w Łodzi (termin: 21.05.2014r.). Dzieci zwiedziły ogród, podziwiając piękno wiosennych kwiatów, poznały ich nazwy, obserwowały przyrodę wraz z „Wróżką Peonią”, wyrabiając w sobie umiejętności i nawyki potrzebne do dbania o prawidłowy rozwój i pielęgnację roślin. 11.06. 2014r. odbyła się wycieczka do Elektrowni wiatrowej na Górze Kamieńsk (woj. łódzkie), podczas której dzieci zapoznały się z okolicą i terenem elektrowni wiatrowej, poznały sposoby działania urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, w sposób rekreacyjny i efektywny spędziły czas na łonie natury. 17. 06. 2014r. dzieci z dwóch najstarszych grup odwiedziły  Owocarnię „Witamina” – zakład produkcyjny w Białej Rządowej (woj. łódzkie). Podczas wycieczki przedszkolaki zwiedziły sad oraz halę produkcyjną owocarni, spotkały się z przedstawicielem załogi, który zachęcał do spożywania warzyw i owoców. Dzieci przywiozły do przedszkola jabłka oraz soki na „witaminowy podwieczorek”.

Realizację czterech zadań- przystanków: 1. Przyjaciele przyrody bawią się i uczą w przyjaznym środowisku, 2. Odkrywamy fascynujący świat z komputerem, 3. Eksperymentujemy w przedszkolnym laboratorium, 4. Podróżujemy pod zielonym parasolem, umożliwiły pomoce edukacyjne  do zajęć dydaktycznych, pomoce aktywizujące, laboratoryjne, programy multimedialne „Przyroda wokół nas”, „Lekcjoteka przyrodnika”,  sprzęt audio-video i komputerowy, dzięki którym przedszkolaki zdobyły określoną wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji ekologiczno-środowiskowej.