Stała obecność melodii w tańcu powoduje, że ruchy taneczne rytmicznie wykonywane i powtarzane stają się ruchami intensywnymi, przez co poprawiają motoryczność dziecka i jego sprawność ruchową. Taniec kształtuje precyzję ruchów, doskonali ich koordynację i orientację przestrzenną. Ruchom dziecka dodaje lekkości, sprężystości, płynności; poprawia jego gibkość i skoczność. Pozytywnym zmianom ulega postawa ciała dziecka, gdyż estetyka i elegancja ruchów wymagana w tańcu narzuca postawę „prostych pleców”, ściągnięcia łopatek i podniesienia głowy. Nie bez znaczenia jest pozytywny wpływ tańca na pamięć dziecka, szczególnie na pamięć ruchową, którą kształtujemy poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.

Korzyści, jakie płyną z uczestnictwa w tańcu, nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego mogą wykorzystać na zajęciach kółka tanecznego, zajęciach ruchowych oraz muzycznych.

Celem zajęć tanecznych jest min.: rozwijanie u dzieci aktywności fizycznej, kształcenie poczucia rytmu i płynności ruchów, rozwijanie zainteresowań, nabycie podstawowych kroków i figur tańca, wyrabianie umiejętności stosowania form tanecznych jako sposobu spędzania wolnego czasu i odreagowania stresu. Program zajęć tanecznych obejmuje swym zakresem tańce standardowe, latynoamerykańskie, oraz tańce integracyjne: zabawy taneczne, tańce grupowe, choreografie tańców disco.

Dzieci 5-letnie należące do grupy tanecznej „Motylki” swoje układy choreograficzne prezentują przed szerszą publicznością ubarwiając uroczystości przedszkolne.


Kółko tańca towarzyskiego i disco "Motylki" prowadzi: mgr Joanna Zagalska