Taniec jest przejawem ruchowej działalności człowieka oraz istotnym elementem wychowania dzieci i młodzieży. Wykorzystanie tańca w pracy z dziećmi daje duże możliwości w kierowaniu rozwojem ich osobowości i sprawności psychoruchowej. Różnorodność form tanecznych umożliwia prowadzenie tańca do pracy z wszystkimi grupami wiekowymi i sprawnościami na każdym etapie kształcenia. Zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcia i likwiduje źródła frustracji. Dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają na świat, są spontaniczne i bardzo często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej. W zależności od proponowanej formy tańca, dostarczane dzieciom doznania estetyczne wyzwalają w nich artyzm, sprzyjają improwizacji ruchowej i twórczej. Celem zajęć tańca ludowego jest także kształcenie orientacji przestrzennej, dążenie do poczucia rytmu, budowanie więzi emocjonalnych  z rówieśnikami i nauczycielem, prezentacja swoich umiejętności podczas występów i festiwali. Dzieci wynoszą z tych zajęć wyższą samoocenę, wykonują układy choreograficzne do tańców, swobodnie poruszają się dostosowując do rytmu i dynamiki muzyki. Podczas zajęć dzieci poznają tańce ludowe z regionu opoczyńskiego oraz zabawy ruchowe do piosenek różnych regionów Polski (Szewczyk, Trojak, itp.). Przedszkolaki należące do zespołu występują na uroczystościach wewnątrz placówki oraz biorą udział w konkursach organizowanych na terenie miasta.

 

Zespół taneczny „Obyrtki” prowadzi: mgr Ilona Pawłowska