Edukacja plastyczna jest ważnym i istotnym elementem rozwoju dziecka. Oprócz wspierania jego rozwoju, pomaga kształtować predyspozycje psychiczne malucha. Plastyka spełnia funkcję stymulującą ogólny rozwój dziecka. Kontakt z dziełami plastyki oraz własna działalność plastyczna wywierają wpływ  na całą osobowość dziecka. Przyczyniają się do kształtowania jego emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego świata, rozwijają uczucia, wyobraźnię, samoekspresję, zdolności do działania, potrzebę obcowania z plastyką w różnych formach. Prace plastyczne dzieci już w wieku przedszkolnym odzwierciedlają na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko. W jaki sposób spostrzega otaczającą je rzeczywistość. Edukacja plastyczna wpływa na rozwój osobowości. Służy przygotowaniu przyszłego odbiorcy sztuki, gdyż kształtuje w dziecku wrażliwość na piękno.

 
Kółko plastyczne prowadzi: mgr Małgorzata Skóra