Zajęcia z języka angielskiego odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 minut.  Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

  • osłuchanie się z melodyką języka angielskiego,
  • rozumienie i reagowanie na proste polecenia i pytania,
  • rozpoznawanie poznanych piosenek, rymowanek, słów.

Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

  • powtarzanie za nauczycielem, imitowanie poprawnej wymowy,
  • konstruowanie prostych wypowiedzi,
  • odgrywanie scenek sytuacyjnych lub dialogu,
  • recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi: mgr Agata Wojciechowska