W naszym przedszkolu spotkania z logopedą skupiają się głównie na profilaktyce wad wymowy i zaburzeń mowy, a także na wspomaganiu rozwoju kompetencji językowych, które w trakcie dalszego rozwoju dziecka decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w szkole. W trakcie spotka dzieci przez zabawę uczą się przede wszystkim korygowania zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej oraz doskonalą wymowę już ukształtowaną i stymulują opóźniony rozwój mowy. Praca odbywa się w grupach.

Zajęcia logopedyczne prowadzi: mgr Anna Stasiak


Powiatowy Tydzień Logopedów

(w tym wyjątkowym tygodniu ćwiczyły wszystkie przedszkolaki).

Poprowadzono zajęcia z wykorzystaniem logopedycznych programów multimedialnych.