Od tego roku  gazetka „Motylek” wydawana jest raz na kwartał dlatego też, przyjmuje nową nazwę: "Kwartalnik Przedszkolny MOTYLEK".
Kwartalnik umożliwia nawiązywanie współpracy i utrzymywanie bliskich kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz  rodzinnym naszych wychowanków.

W gazetce opisuje się zwykle to, co ważnego wydarzyło się w naszym przedszkolu lub w poszczególnych grupach; wspominamy o przedstawieniach, występach, wizytach ważnych osób; umieszczamy sprawozdania z wycieczek dalszych i bliskich; zapowiadamy to, co planujemy zorganizować. Gazetka ta dostarcza wiele szczegółowych informacji na temat działalności placówki w danych porach roku.


Redagowanie gazetki: mgr Justyna Madejczyk.

 

 

.motylek.jpg