Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie

 

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

04.02.2019-08.03.2019

 

01.06.2019-14.08.2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

 

11.03.2019-15.03.2019

 

15.08.2019-16.08.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18.03.2019

 

19.08.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.03.2019 -26.03.2019

21.08.2019 -23.08.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych

 

27.03.2019

 

26.08.2019

 

 

 

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W PROCESIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Wniosek  o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Oświadczenie do wiosku

 

Klauzula informacyjna przedszkola

 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz wielodzietności

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 im J. Brzechwy w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020 wynosi łącznie: 38.