Z dniem 1 stycznia 2017r.opłaty za przedszkole dokonywać możnawyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznejpoprzez przelew na rachunek bankowy przedszkola.


Opłata za przedszkole od dnia 01.09.2013r. wynosi:


 

OPŁATA ZA POBYT

 

100% = 1 zł za 1 h

 

zniżka 25% = 0,75 zł za 1 h (samotne matki)

 

50% = 0,50 zł za 1 h (za drugie dziecko)

 

75% = 0,25 zł za 1 h (za trzecie i następne dziecko)

 

 

 

WYŻYWIENIE

 

6,80 zł - stawka dzienna 100% za trzy posiłki

 

1,70 zł - śniadanie 25%

 

3,40 - obiad 50%

 

1,70 zł - podwieczorek 25 %

 

5,10 zł - za dwa posiłki


 

 

 

Opłaty za przedszkole uiszczane drogą elektroniczną należy wpłacać na jedno konto:


 

konto: 50 1050 1461 1000 0024 1131 8534

 

ING Bank Śląski

97-400 Bełchatów

ul. Piłsudzkiego 15

 

 

z wyszczególnieniem wpłat:

1. za pobyt

2. za wyżywienie

 

 

Od 1 września 2013r. zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmiane ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) ulega zmianie stawka za godzinę. Świadczenia przedszkoli realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych podlegających opłacie za każdą godzinę w wysokosci 1 zł.


Uchwała Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa przewiduje zniżki dla rodziców samotnie wychowujących dziecko (o 25%) oraz tych, którzy do przedszkola posyłają więcej niż jedno dziecko. I tak: za drugie dziecko przebywające w przedszkolu płaci się o 50% mniej, za trzecie dziecko o 75% mniej.