" Istota szachów sprowadza się do tego,
  by zgodnie ze wskazówkami mędrców
                    o zwycięstwie decydowała siła umysłu"


  Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły.
Zadaniem Klubu Szachowego  „Szach - Mat”, działającego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 jest:
- przekazanie dzieciom podstawowych zasad gry szachowej;
- przekazanie szachowej pasji i uwrażliwienie na piękno tej gry;
- udowodnienie, że szachy to łatwa do opanowania rozrywka na całe życie, ponieważ to najbardziej fascynująca i ekscytująca gra na świecie.

Zajęcia z dziećmi 6-letnimi prowadzi p. Anna Łuszcz-Kędziak, Małgorzata Skóra