Przedszkole Samorządowe nr 5
im. Jana Brzechwy

o profilu ekologicznymczynne:

OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU


w godzinach:
6.00 - 17.00


Zapraszamy!!!