Każda grupa przedszkolna posiada indywidualne plany ramowe dni przystosowane do wieku rozwojowego.

Poniżej przedstawiamy przykładowy, ogólny ramowy plan dnia jednej z grup.

7.00 – 8.00

Zabawy swobodne.

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

8.00 – 9.00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela

(czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do posiłku, śniadanie).

9.00 – 11.00

Zajęcia dydaktyczne.
Zabawy swobodne.
Pobyt na świeżym powietrzu.

11.00 – 12.00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela

(czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad).

12.00 – 14.30

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

Odpoczynek poobiedni.

Czynności sanitarno-higieniczne, podwieczorek.

14.30 – 15.00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela,
zabawy swobodne.

15.00 – 17.00

Pobyt na świeżym powietrzu.

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.