1 września 1987 roku na osiedlu Dolnośląskim rozpoczęło działalność pięciooddziałowe Przedszkole nr 23 Kopalni Węgla Brunatnego dla dzieci 3-6-letnich. Jako placówka przyzakładowa przeznaczona była dla dzieci pracowników kopalni i obejmowała swoim zasięgiem rejon drugiego osiedla. Na mocy Uchwały Rady Miasta Nr 100/IX/1992 z dnia 14 września 1992r. placówka stała się Przedszkolem Samorządowym nr 5 Gminy Miasto Bełchatów.

 

 

1 czerwca 1995 roku przedszkole w ramach obchodów Dnia Dziecka zyskało swojego patrona- otrzymało imię Jana Brzechwy. Nawiązano kontakt z córką poety, Krystyną Brzechwą, która zaakceptowała pomysł i podarowała placówce obszerny zbiór wydanych utworów. Była to pierwsza placówka przedszkolna w mieście, która posiadała swojego patrona.
29 kwietnia 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ekologicznego placu zabaw, który powstał przy dużym zaangażowaniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rodziców.


24 listopada 1998 roku odbyło sie uroczyste otwarcie profilu ekologicznego przedszkola. Dyrektor przedszkola mgr Mirosława Grzybek opracowała program innowacyjny z wychowania ekologicznego, który został zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty. Innowacja dotyczyła poszerzenia programu nauczania i wychowania w pięciu grupach wiekowych o treści z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Głównym celem prowadzonej w placówce innowacji jest wykształcenie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.


Dawniej...


Dziś...