Przedszkole Samorządowe nr 5
im. Jana Brzechwy

o profilu ekologicznymadres: 97 - 400 Bełchatów, os. Dolnośląskie 222a
tel./fax: (44) 633 47 00
e-mail: ps5belchatow@op.pl
strona internetowa: www.ps5belchatow.wikom.pl


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod_ps5@op.pl

Ewa Żero - Liguzińska