link do bipW grupie Słoneczek 24 kwietnia 2018 roku odbyły się zajęcia otwarte „Ziemia nasza planeta”. Dzieci mały okazję zaprezentować rodzicom swoje umiejętności  liczenia, czytania oraz wiadomości o kosmosie. Na koniec zajęcia dzieci wspólnie z rodzicami wykonały pracę pt „Układ Słoneczny” co było sprawdzianem zdobytej na spotkaniu wiedzy. Zajęcie dostarczyło wszystkim dużo radości, wielu ciekawych wrażeń i zabawnych przeżyć.W poniedziałek 19 marca 2018r. w grupie Krasnali odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców, którego tematem były „Wielkanocne zwyczaje”.  Celem zajęć było zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych. Ponadto rodzice mogli zobaczyć jak pracują i bawią się ich pociechy. Dzieci obejrzały teatrzyk  pt. „Już niedługo Wielkanoc” w wykonaniu nauczycielek Małgosi i Eweliny, wyrecytowały wiersz „Wielkanocne kolory”, śpiewały piosenki wielkanocne, odgadywały zagadki, układały z części kolorowe pisanki oraz wspólnie z rodzicami tańczyły. Następnie rodzice i dzieci z zapałem przystąpili do wykonania pięknych pisanek wykazując przy tym wiele pomysłowości i kreatywności. Był to naprawdę mile spędzony czas, podczas którego dzieci i ich rodzice wspólnie pracowali jednocześnie świetnie się bawiąc.

 

5.12.2017r. odbyło się zajęcia otwarte w grupie „Krasnale” z udziałem rodziców pt. „Święta tuż, tuż” – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.

Głównym celem zajęć było zapoznanie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, ale też wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienie uwagi, spostrzegania oraz świadomego zapamiętywania i odtwarzania. Dzieci podczas zajęć doskonaliły umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat. Na koniec zajęcia rodzice wspólnie z dziećmi wykonali pracę plastyczną – bombkę choinkową. Zajęcie dostarczyło wszystkim dużo radości, wielu ciekawych wrażeń i zabawnych przeżyć.
 


23.11.2017 r. w czwartek w grupie "Misie" odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców pt. "Zabawy na deszczowe dni". Rodzice mogli przekonać się jak dobrze radzą sobie ich pociechy z rozwiązywaniem trudnych zadań.   Dzieci zaprezentowały się tańcząc, śpiewając, a także rozwiązując różne zadania postawione przez nauczyciela. Potrafiły określić cechy jesiennej pogody, wiedziały jak należy ubrać się w deszczową pogodę, przeliczały krople deszczu układając je nad parasolem.  Ćwiczyły percepcję wzrokową układając "Jesienne puzzle". Rozwijały sprawność manualną i umiejętność łączenia ze sobą różnych materiałów wykonując wspólnie z rodzicami "Deszczowy obrazek". Dzieci aktywnie i chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach.

 

7 listopada 2017 „Smerfy” zaprosiły rodziców na zajęcia otwarte
pt. „Jesienne zabawy”.  Głównym celem zajęć było odkrywanie przez dzieci własnych możliwości w różnych sferach aktywności. „Smerfy” rozwijały słuch fonematyczny – dzieląc słowa na sylaby, głoski, doskonaliły umiejętność analizowania treści wysłuchanego wiersza. Dzieci doskonaliły także umiejętności przeliczania posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi, próbowały układać działania matematyczne, rytmy.
„Smerfy”  śpiewały jesienne piosenki oraz wesoło bawiły się podczas zabaw muzyczno – ruchowych. Na koniec zajęcia dzieci wspólnie z rodzicami wykonały prace plastyczną pt. „Jesienne drzewko szczęścia”.

 

26.10.2017r. odbyło się zajęcie otwarte w grupie "Motylki" pt. "Jak Kolczatek szukał mieszkania".  Celem zajęć było poszerzanie wiadomości na temat wyglądu i zachowania zwierząt w czasie jesieni, rozwijanie iusprawnianie sparatu artykulacyjnego, rozwijanie umiejetności wypowiadanie sie na temat opowiadania,doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności rąk, integracja rodziców z przedszkolem.
 


27 kwietnia 2017r. odbyło się w grupie „Biedronki” z udziałem zaproszonych rodziców zajęcie otwarte podsumowujące realizację programu „Czyste powietrze wokół nas”. Celem zajęć było zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń, uświadomienie jak ważne jest zdrowie w życiu człowieka i jak szkodliwy wpływ ma palenie papierosów. Wprowadzeniem do zajęć była piosenka pt. „Zielony Dinek”. Dzieci podczas zajęć doskonaliły spostrzegawczość, umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych, również wspólnie stworzyliśmy plakat „Z czym kojarzy się papieros?”. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej rodziców z dziećmi- Papierosiak-Straszak.

 


4.04.2017r. odbyło się zajęcia otwarte w grupie „Motylki” z udziałem rodziców pt. „Wielkanocne spotkanie – jajek malowanie”. Głównym celem zajęć było zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych. Dzieci podczas zajęć doskonaliły umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat. Dzieci bawiły się podczas zabaw muzyczno – ruchowych, doskonaliły analizę i syntezę wzrokową. Na koniec zajęcia rodzice wspólnie z dziećmi wykonali pracę plastyczną – jajko wielkanocne.

 

02.03.2017r. odbyło się zajęcia otwarte w grupie „Słoneczka” z udziałem rodziców pt. „Wielka wyprawa” – gry i zabawy przeciwko agresji. Głównym celem zajęć było kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji u dzieci.

Podczas zajęć dzieci podróżowały po Krainie Zabawy,Złości, Spokoju, doskonaliły umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat. Dzieci bawiły się podczas zabaw muzyczno – ruchowych, doskonaliły analizę i syntezę wzrokową. Na koniec zajęć dzieci wymyślały wspólnie z rodzicami „hasła przyjaźni”, dzieci z pomocą rodziców zapisywały je na paskach papieru. Ewaluacją zajęć był test rysunkowy - ocena sześciu sytuacji przedstawionych na obrazkach.


 

30 listopada 2016r. dzieci i Panie z gr. Biedronki zaprosiły Rodziców na „Andrzejkowe wróżenie”. Celem tego spotkania było poznanie ludowych zwyczajów i obrzędów związanych ze świętem andrzejkowym, uwrażliwienie na piękno tradycji i jej podtrzymywanie oraz integracja najbliższego otoczenia dziecka (przedszkole i rodzina). W andrzejkowy nastrój – w krainę czarów i wróżb przeniósł  nas wiersz D. Gellner, który zaprezentowały dzieci W rolę cyganki wcieliła się pani Kasia, która dla uczestników spotkania przygotowała wiele niespodzianek. Dowiedziały się m.in. kim będą w przyszłości oraz jaka jest ich szczęśliwa cyfra. Inną niespodzianką andrzejkowego wieczoru było wróżenie z butów, wygrała mama Julki . Spotkanie uatrakcyjniły wspólne tańce przy ulubionych przebojach dzieci. Oczywiście nie zabrakło największej atrakcji wieczoru , czyli lania wosku. Na pożegnanie każdy dostał gałązkę wiśni z niespodzianką - z napisaną i przywiązaną do nich wróżbą na przyszłość.


 


W dniu 15 listopada dzieci z grupy Smerfy zaprosiły swoich rodziców na zajęcie otwarte „Deszczowe krople” - opracowanie graficzne piosenki według Metody Dobrego Startu. Dzieci w czasie zajęcia usprawniały funkcje sensoryczne, ruchowe, percepcyjno – motoryczne podczas reprodukowania wzoru różnymi technikami. Doskonaliły sprawność manualną, rozwijały słownictwo.Dzieci zaprezentowały także swoją wiedzę i umiejętności podczas zabaw aktywizujących  i zabaw muzyczno-tanecznych. Zajęcie dostarczyło wszystkim dużo radości, wielu ciekawych spostrzeżeń.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

W środę  12 października 2016 r. w grupie 6-latków odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców pt. „Jesienne dary”- nasze przygotowania do nauki czytania.„Słoneczka” podczas zajęcia doskonaliły percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Są to funkcje niezbędne do osiągania sukcesów w przyszłej nauce szkolnej.  Tworzyły mapę mentalną jesiennych darów, odgadywały zagadki słowne, odczytywały wyrazy, rozwijały słuch fonematyczny -dzieląc słowa na głoski, sylaby, doskonaliły  umiejętność analizowania treści obrazków i wyciągania wniosków, poszerzały doświadczenia plastyczne podczas wykonywania kreatywnej pracy plastyczno-technicznej. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zadaniach oraz w zabawach ruchowych. Zajęcie dostarczyło dzieciom wiele radości, a rodzicom wiedzy nt. dużych umiejętności ich dzieci. 

W środę,  27 kwietnia 2016 r. „Misie”  zaprosiły

rodziców na  zajęcie otwarte pt. „ Wiosenne spotkanie w lesie i na łące"

 

Głównymi celami zajęć było uściślenie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki, lasu i ich mieszkańcach, a także odkrywanie własnych możliwości w różnych sferach aktywności. Dzieci rozwijały aktywność twórczą przez ekspersję słowną i ruchową.

 

Zajęcie dostarczyło wszystkim dużo radości, wielu ciekawych wrażeń i zabawnych przeżyć.


W poniedziałek, 18-tego kwietnia 2016 roku "Krasnale" zaprosiły rodziców na zajęcia otwarte pt. "Zabawy relaksacyjne z wiosną".

 

Głównym celem zajęć było uzyskanie stanu odprężenia psychofiycznego oraz wyzwolenie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy.

Dzieci zaprezentowały także swoją wiedzę i umiejętności podczas zabaw aktywizujących  i zabaw muzyczno-tanecznych. Zajęcie dostarczyło wszystkim dużo radości, wielu ciekawych wrażeń i zabawnych przeżyć.

 

 
W środę, 13 stycznia 2016 roku grupa "Smerfy' zaprosiły rodziców na  zajęcie otwarte pt. „Zimowe zabawy - Po Antarktydzie 5 pingwinów idzie”. Głównym celem zajęć było doskonalenie umiejętności przeliczania posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi, a także integrowanie się rodziców z dziećmi i z przedszkolem podczas wspólnej pracy plastycznej pt. „ Kula śnieżna”. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, ponieważ podczas wspólnej pracy plastyczno-technicznej zarówno dzieci jak i rodzice czerpali dużo radości.