link do bipKADRA PEDAGOGICZNA

 

Izabela Czaja - dyrektor przedszkola od 1 września 2012 roku.

nauczyciel dyplomowany

mgr filologia polska

studia podyplomowe edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane

studia podyplomowe - zarządzanie oświatą

 

Małgorzata Pędziwiatr

nauczyciel dyplomowany

mgr wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

studia podyplomowe - terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną

 

Dorota Staniec

nauczyciel dyplomowany

mgr wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

studia podyplomowe - terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną

 

Jolanta Izdebska

nauczyciel dyplomowany

mgr wychowanie przedszkolne

 

 

Maria Tracz

nauczyciel mianowany

mgr wychowanie przedszkolne

 

 

Wioletta Kuciapińska

nauczyciel mianowany

mgr pedagogika pracy socjalnej

studia podyplomowe - edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane

 

Małgorzata Wilińska

nauczyciel mianowany

mgr pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

studia podyplomowe - edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane

 

Marta Gawron

nauczyciel kontraktowy

mgr pedagigika wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe - oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną


Joanna Stolarczyk

nauczyciel mianowany

mgr pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe wychowanie fizyczne i zdrowotne we współczesnej edukacji


Monika Macherowska- Tłuściak - obecnie zwolnienie lekarskie

nauczyciel mianowany

mgr pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe - Bezpieczeństwo i higiena pracy


Marta Kieruzel

nauczyciel mianowany

mgr zintegrowana edukacja wczesnoszkona i przedszkolna

studia podyplomowe - logopedia


 

Justyna Wolniak

nauczyciel kontraktowy

mgr pedagogika wieku dziecięcego

licencjat - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w z językiem angielskim

 

Monika Rajbiś

nauczyciel stażysta

 

Karina Ciupa

nauczyciel stażysta

nauczyciel wspomagający

 

Rytmika - Halina Kalisz

 

Religia - Agnieszka Bartodziej (siostra Dawida)

 

Język angielski Justyna Wolniak - nauczyciel kontraktowy 


PRACOWNICY OBSŁUGI


Edyta Witkowska- intendent

Małgorzata Krawczyk - kucharka

Bogumiła Tracz - pomoc kuchni

Bogusława Kołodziejczyk - pomoc kuchni

Mariola Gral - pomoc kuchni
Bożena Rośniak - pracownik obsługi

Lucyna Chojak - pracownik obsługi

Jolanta Kęsy - pracownik obsługi

Ewa Podlasiak - pracownik obsługi - urlop wychowawczy

Aneta Tumanyan - pracownik obsługi

Sylwia Mirecka - pracownik obsługi

Wioletta Szmigielska - pracownik obsługi
Grzegorz Kościański - pracownik gospodarczy