Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach

w roku szkolnym 2019/2020

Część I – poranna

6:00 - 8:20

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne.

8:20 - 8:30

 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 - 8:50

 Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem nożem )nalewania z dzbanka napoju smarowania chleba i komponowania kanapek . Kulturalne zachowywanie się przy stole , dbałość o zdrowie .

8:50 - 9:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część II-główna

9:00 - 11:20

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym, religia na wniosek rodziców, rytmika.   

11:20 - 11:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru –np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:30 - 12:00

Obiad– celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką,), nalewania z dzbanka napoju, nalewania zupy z wazy łyżką wazową, nakładanie ziemniaków i mięsa . Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 

Część III-poobiednia

12:00 – 14:00 Relaks, odpoczynek dzieci, leżakowanie (3-latki), słuchanie muzyki relaksacyjnej -wyciszenie, kwadrans na czytanie; zabawy swobodne w/g zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, zajęcia z oferty dodatkowej, realizacja programów rozszerzających podstawę programową.  Zabawy z językiem obcym nowożytnym, religia na wniosek rodziców.  

13:50 - 14:00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe

14:00 - 14:30

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem nożem) nalewania z dzbanka napoju smarowania chleba i komponowania kanapek . Kulturalne zachowywanie się przy stole , dbałość o zdrowie .

14:30 – 17:00.

 Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.