Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach

Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2019/2020:

Przewodniczący - Magdalena Tomczewska-Olas 

Wiceprzewodniczący - Katarzyna Zybura 

Sekretarz- Katarzyna Wróblewska

Skarbnik- Agnieszka Perońska

Regulamin  Rady Rodziców