Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach

Dla rodziców

 

KOCHANI RODZICE!
DRODZY PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA W ŁUSZCZANOWICACH!
W tym roku decyzją Rady Rodziców i pracowników przedszkola było przekazanie uzyskanych środków finansowych z kiermaszu charytatywnego na leczenie chorego chłopca, mieszkańca  Gminy Kleszczów. Niestety, Wiktor przegrał walkę z chorobą i przed kilkoma dniami zmarł. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi Wiktora, przesyłając wyrazy współczucia i wsparcia.    A więc, zgodnie z tradycją, będziemy zbierać pieniądze dla Fundacji Gajusz. Drodzy Państwo, wierzymy, że ten mikołajkowy kiermasz będzie czasem serdecznych spotkań w miłej, rodzinnej atmosferze, dzięki którym możemy pomóc tym, którzy czekają na nasze wsparcie.
Ewa Bindas wraz z całą społecznością
Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW!


Zdarzają się sytuacje, gdzie rodzice/dziadkowie/ciocie zaproszeni na spotkania z dziećmi wykonują zdjęcia, nagrywają filmiki, niekoniecznie robią to tylko dla swoich potrzeb i niekoniecznie na zdjęciach wykonanych są tylko swoje dzieci. W związku z tym przesyłam krótką informację.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c RODO, zgody nie wymaga przetwarzanie danych osobowych przez osoby fizyczne w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Wolno utrwalać wizerunek dzieci, nauczycieli i innych rodziców podczas uroczystości i spotkań organizowanych przez przedszkole – np. robić zdjęcia, nagrywać filmy, ale nie wolno go rozpowszechniać bez zgody osób, których dane dotyczą (w przypadku dzieci, wymagana jest zgoda rodziców)! Za rozpowszechnianie uważa się publiczne udostępnienie w dowolnej formie. Wymóg uzyskania zgody wynika z przepisów prawa - art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Marcin Roczek-
Inspektor ochrony danych osobowych
w PPS w Łuszczanowicach

 

 

 

Wszawica to nie wstyd
- PO PROSTU TRZEBA DZIAŁAĆ. 

Wszawica- poradnik edukacyjny

https://www.wszyzglowy.pl/KAMPANIA-EDUKACYJNA/ 

 

 

Kasa przedszkola
czynna w godzinach pracy Intendenta:
7-15 lub 8-16
wg harmonogramu, zamiennie tygodniami.

 

Warunki ubezpieczenia [pobierz]