Rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

13 maja - 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00

 - elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły,

 - składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru,

 21 czerwca - 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00

uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)

  

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ! – nowoczesny zmodernizowany zawód branży poligraficznej.
Zapraszamy do POLIGRAFIKA, bo w końcu gdzie jak nie u nas można zdobywać najwyższe kwalifikacje graficzne, poligraficzne i reklamowe???
W Zespole Szkół Poligraficznych Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej osadzony jest w środowisku poligraficznym, w "sąsiedztwie" innych, kształconych tylko u nas zawodów – drukarz, technik procesów drukowania, introligator, technik procesów introligatorskich, technik organizacji reklamy.
POLIGRAFIK dysponuje najnowszym oprogramowaniem graficznym (Adobe CS, Corel, Impozycjoner), kilkudziesięcioma nowymi komputerami graficznymi, urządzeniami do druku cyfrowego, ploterami wielkoformatowymi, urządzeniami do wykończania druków cyfrowych (krajarki, foliarki, bigówki, zszywarki) oraz drukarkami 3D.
Uczniom oferujemy kształcenie w najnowszych pracowniach przedmiotowych i ogólnych, zajęcia i praktyki w graficznych, reklamowych i poligraficznych zakładach pracy, a także płatne staże w nowoczesnych firmach branży poligraficznej i reklamowej.
Realizujemy kilka projektów unijnych zarówno w sferze zawodowej jak i ogólnokształcącej.
   

 
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY to kolejna propozycja POLIGRAFIKA...
Nowoczesny zawód stoją na pograniczu ekonomii, reklamy i grafiki. Pochlebiamy sobie, że w naszej Szkole zawód ten staje się szczególnie atrakcyjny, albowiem wprowadziliśmy do niego szczególnie dużo elementów związanych z fotografią, grafiką reklamową, poligrafią i generalnie z wykonywaniem projektów.
Do dyspozycji uczniów kształcących się w tym zawodzie pozostaje ta sama baza co dla grafików i poligrafów.
W techniku organizacji reklamy organizujemy podobnie jak w innych zawodach zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz płatne staże w najnowocześniejszych firmach branży reklamowo-poligraficznej.
 
 
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA – tradycyjny poligraficzny zawód, kształcony w POLIGRAFIKU.
Absolwenci technikum w tym zawodzie są rozchwytywani na rynku pracy, od pierwszych dni pracy czy stażu otrzymują dobre wynagrodzenie, z czasem zarobki drukarzy stają się ponadprzeciętne.
Naszych drukarzy kształcimy w pracowniach przedmiotowych w Szkole, na Warsztatach Szkolnych (dysponujemy maszynami offsetowymi) oraz w najnowocześniejszych zakładach poligraficznych regionu.
Uczniowie korzystają z dobrodziejstw realizowanych przez nas projektów unijnych – płatnych staży, dodatkowych zajęć, darmowych kursów specjalistycznych (np. wózki widłowe), nowoczesnego wyposażenia (np. densytometry, stacje komputerowe, drukarki i urządzenia do druku cyfrowego, urządzenia introligatorskie i wykończeniowe).
Kształcenie odbywa się małych grupach, w miłej atmosferze, a egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w Szkole, która jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym OKE – zdawalność egzaminów do 100%
 
                       
 
 
DRUKARZ – tradycyjny poligraficzny zawód, kształcony w Szkole Branżowej I Stopnia .
 

Drukarz to specjalista , który zajmuje się drukowaniem, oraz obsługą wszystkich maszyn i urządzeń używanych w procesie drukowania analogowego i z drukowaniem związanych. Do jego obowiązków należą: sporządzanie form drukowych, przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowanie nakładu z form drukowych, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych i innych.
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie drukarz może podejmować pracę w:
• drukarniach i zakładach poligraficznych we wszystkich technikach drukowania;
• firmach rzemieślniczych;
• zakładach prowadzących usługi poligraficzne;
• może prowadzić własną działalność gospodarczą;
Możliwości dalszego kształcenia.
W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł drukarza.

 
 
 INTROLIGATOR – tradycyjny poligraficzny zawód, kształcony w Szkole Branżowej I Stopnia .
 

Introligator to specjalista, który przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu, np.: teczki, klasery, opakowania, ozdobne futerały a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne introligatorskie urządzenia i linie potokowe.
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich może podejmować pracę w:
• w drukarniach;
• firmach introligatorskich;
• biurze obsługi klienta;
• jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową;
• może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości dalszego kształcenia.
W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł introligatora.