Harmonogram zajęć

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

„WSZECHSTRONNY POLIGRAF”

Rok szkolny 2017/2018

 Rekrutacja  (09.2017 r.)

 1. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych – 07-11.09.2017 r.
 2. Ocena formalno – merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – do 11.09.2017 r.
 3. Spotkania z doradcą zawodowym – 07-11.09.2017 r.
 4. Zakończenie rekrutacji/wybór uczestników  –  11.09.2017 r.

 Zajęcia specjalistyczne (09.2017 r. – 06.2018 r.)

 1. Zajęcia specjalistyczne w zakresie komputerowej przygotowalni poligraficznej i obsługi maszyn poddrukowych (dla zawodu technik procesów drukowania) - zajęcia wtorek godz. 14.40 (4 godz.)
 2. Zajęcia specjalistyczne w zakresie drukowania offsetowego arkuszowego (dla zawodu  technik cyfrowych procesów graficznych) – zajęcia środa godz. 14.40 (4 godz.)
 3. Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowalni poligraficznej oraz planowania produkcji poligraficznej (dla zawodu technik organizacji reklamy) – zajęcia wtorek godz. 14.40 (4 godz.)

 Kurs obsługi wózków widłowych (10.2017-05.2018 r.)

 1. Realizacja kursu – dokładne terminy zostaną podane w październiku br. i marcu 2018 r.

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (10.2017 r. – 06.2018 r.)

 1. Doradztwo indywidualne – dyżury wtork/czwartek w godz. od 11.00 do 16.00 (wg. zapotrzebowania po wcześniejszym ustaleniu terminu)
 2. Doradztwo grupowe  - 10.2017 r.- 06.2018 r. (dokładne terminy zajęć będą ustalane na bieżąco)

 Realizacja staży (07-08.2018 r.)

 1. Podpisanie umów stażowych – 06.2018 r.
 2. Realizacja staży – 07-08.2018 r.
 3. Rozliczenie staży – 08-09.2018 r.

 Powyższe terminy mogą ulec  zmianie – harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.


Rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja  (06.2016 r.)

 1. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych – 07-13.06.2016 r.
 2. Ocena formalno – merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – do 14.06.2016 r.
 3. Spotkania z doradcą zawodowym – 14-17.06.2016 r.
 4. Zakończenie rekrutacji/wybór uczestników – 20.06.2016 r.

 Realizacja staży (07-08.2016 r.)

 1. Podpisanie umów stażowych – 01.07.2016 r.
 2. Realizacja staży – 04.07-31.08.2016 r.
 3. Rozliczenie staży – 08-09.2016 r.

 Rekrutacja  (09.2016 r.)

 1. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych – 02-12.09.2016 r.
 2. Ocena formalno – merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – do 13.09.2016 r.
 3. Spotkania z doradcą zawodowym – 12-16.09.2016 r.
 4. Zakończenie rekrutacji/wybór uczestników  –  19.09.2016 r.

 Zajęcia specjalistyczne (09.2016 r. – 06.2017 r.)

 1. Zajęcia specjalistyczne w zakresie komputerowej przygotowalni poligraficznej i obsługi maszyn poddrukowych (dla zawodu technik procesów drukowania) - zajęcia wtorek godz. 14.40 (4 godz.)
 2. Zajęcia specjalistyczne w zakresie drukowania offsetowego arkuszowego (dla zawodu  technik cyfrowych procesów graficznych) – zajęcia środa godz. 14.40 (4 godz.)
 3. Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowalni poligraficznej oraz planowania produkcji poligraficznej (dla zawodu technik organizacji reklamy) – zajęcia wtorek godz. 14.40 (4 godz.)

 Kurs obsługi wózków widłowych (01-06.2017 r.)

 1. Realizacja kursu – dokładne terminy zostaną podane w grudniu br.

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (10.2016 r. – 06.2017 r.)

 1. Doradztwo indywidualne – dyżury wtork/czwartek w godz. od 11.00 do 16.00 (wg. zapotrzebowania po wcześniejszym ustaleniu terminu)
 2. Doradztwo grupowe  - 10.2016 r.- 06.2017 r. (dokładne terminy zajęć będą ustalane na bieżąco)

 Realizacja staży (07-08.2017 r.)

 1. Podpisanie umów stażowych – 06.2017 r.
 2. Realizacja staży – 07-08.2017 r.
 3. Rozliczenie staży – 08-09.2017 r.

 Powyższe terminy mogą ulec  zmianie – harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.