Harmonogram

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

„POLIGRAF PRZYSZŁOŚCI”

Rok 2019

 Rekrutacja  (01.2019 r.)

 1. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych – 02-07.01.2019 r.
 2. Ocena formalno – merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – 07.01.2019 r.
 3. Spotkania z doradcą zawodowym – 02-07.01.2019 r.
 4. Zakończenie rekrutacji/wybór uczestników  –  07.01.2019 r.

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (02.2019 r. – 11.2019 r.)

 1. Doradztwo indywidualne – dyżury wtorek/piątek w godz. od 11.00 do 16.00 (wg zapotrzebowania po wcześniejszym ustaleniu terminu)
 2. Doradztwo grupowe  - 03.2019 r.- 10.2019 r. (dokładne terminy zajęć będą ustalane na bieżąco)

 Realizacja staży (08.2019 r.)

 1. Podpisanie umów stażowych – 05-06.2019 r.
 2. Realizacja staży – 08.2019 r.
 3. Rozliczenie staży – 09.2019 r.

 Powyższe terminy mogą ulec  zmianie – harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.

Zajęcia specjalistyczne (01.2019 r. – 12.2019 r.)

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki: 
  • dla kl. I środa 14.40-16.40
  • dla kl. I piątek 13.55-15.55
 • Zajęcia z matematyki rozszerzonej: 
  • dla kl. II wtorek 13.45-15.45
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego: 
  • czwartek godz. 14.40-16.40
 • Zajęcia z języka angielskiego rozszerzonego: 
  • sobota godz. 9.00-12.00
 • Zajęcia wyrównawcze z geografii rozszerzonej: 
  • dla kl. II poniedziałek 16.30-18.30
  • dla kl. III wtorek 14.40-16.40
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki i chemii rozszerzonej: 
  • wtorek 14.40-16.40
  • poniedziałek 14.40-16.40
 • Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych: 
  • poniedziałek, wtorek 13.55-15.55
 • Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowalni poligraficznej oraz planowania produkcji poligraficznej  - zajęcia piątek godz. 15.35 - 19.35 (4 godz.)
 • Zajęcia specjalistyczne w zakresie fotografii - zajęcia poniedziałek godz. 14.40 - 18.40 (4 godz.)
 • Zajęcia specjalistyczne w zakresie drukowania offsetowego arkuszowego  –- zajęcia poniedziałek godz. 14.40 - 18.40 (4 godz.)
 • Zajęcia specjalistyczne w zakresie modelowania i drukowania 3D - zajęcia kl.I i II poniedziałek 15.00-19.00, kl. IV piatek 14.30-17.30 oraz sobota 8.15-14.15