Harmonagram

Rok szkolny 2018/2019

 Rekrutacja  (09.2018 r.)

 1. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych – 03-7.09.2018 r.
 2. Ocena formalno – merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – do 12.09.2018 r.
 3. Spotkania z doradcą zawodowym – 04-11.09.2018 r.
 4. Zakończenie rekrutacji/wybór uczestników  –  12.09.2018 r.

 Kurs obsługi wózków widłowych (2018 r.)

 1. Termin realizacji kursu podany zostanie w listopadzie 2018 r.

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (10.2018 r. – 06.2019 r.)

 1. Doradztwo indywidualne – dyżury wtorek/czwartek w godz. od 11.00 do 16.00 (wg. zapotrzebowania po wcześniejszym ustaleniu terminu)
 2. Doradztwo grupowe  - 10.2018 r.- 06.2019 r. (dokładne terminy zajęć będą ustalane na bieżąco)

 Realizacja staży (07.2019 r.)

 1. Podpisanie umów stażowych – 06.2019 r.
 2. Realizacja staży – 07.2019 r.
 3. Rozliczenie staży – 08.2019 r.

 Powyższe terminy mogą ulec  zmianie – harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.

Rok szkolny 2017/2018

 Rekrutacja  (09.2017 r.)

 1. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych – 04-8.09.2017 r.
 2. Ocena formalno – merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – do 11.09.2017 r.
 3. Spotkania z doradcą zawodowym – 05-8.09.2017 r.
 4. Zakończenie rekrutacji/wybór uczestników  –  11.09.2017 r.

 Zajęcia specjalistyczne (09.2017 r. – 06.2018 r.)

 1. Zajęcia specjalistyczne w zakresie projektowania opakowań - zajęcia czwartek godz. 14.00-18.00 (4 godz.), piątek 15.50-18.50 (3godz.). Cztery spotkania odbędą się we  wrześniu.
 2. Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowalni poligraficznej oraz planowania produkcji poligraficznej  - zajęcia wtorek godz. 15.35 - 19.35 (4 godz.)
 3. Zajęcia specjalistyczne w zakresie z fotografii - zajęcia wtorek godz. 15.45 - 19.45 (4 godz.)
 4. Zajęcia specjalistyczne w zakresie drukowania offsetowego arkuszowego  –- zajęcia środa godz. 14.40 - 18.40 (4 godz.)

 Kurs obsługi wózków widłowych (2018 r.)

 1. Termin realizacji kursu podany zostanie w listopadzie 2018 r.

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (10.2017 r. – 06.2018 r.)

 1. Doradztwo indywidualne – dyżury wtorek/czwartek w godz. od 11.00 do 16.00 (wg. zapotrzebowania po wcześniejszym ustaleniu terminu)
 2. Doradztwo grupowe  - 10.2017 r.- 06.2018 r. (dokładne terminy zajęć będą ustalane na bieżąco)

 Realizacja staży (07-08.2018 r.)

 1. Podpisanie umów stażowych – 06.2018 r.
 2. Realizacja staży – 07-08.2018 r.
 3. Rozliczenie staży – 08-09.2018 r.

 Powyższe terminy mogą ulec  zmianie – harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.