Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Poligraficznych

  Dyrektor - mgr Irena Maszke

  Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Liliana Tworek

  Pedagog szkolny - mgr Anna Bronz

  Biblioteka - mgr Małgorzata Stratyńska

  Nauczyciele

 

Religia

ks. Rafał Sobusiak

Język polski

mgr Katarzyna Kurasińska

mgr Jolanta Pilarska 

Język angielski

mgr Agnieszka Miśkiewicz

mgr Anna Birska-Witkowska

mgr Aleksander Walczak

Język niemiecki

mgr Grażyna Lerant-Sagan 

Historia i WOS

mgr Mariusz Bartosik

mgr Grażyna Lerant-Sagan

Matematyka

mgr Andrzej Pawłowski

mgr Anna Birska-Witkowska 

Geografia i EDB

mgr Małgorzata Gierczak-Wychowałek 

Biologia

mgr Przemysław Krakowiak 

Fizyka i astronomia

mgr Przemysław Krakowiak 

Chemia

mgr Przemysław Krakowiak 

Wychwanie Fizyczne

mgr Joanna Walewska

mgr Anna Calak 

Przedsiębiorczość

mgr Agnieszka Wasiak 

Informatyka

mgr Anna Birska-Witkowska

mgr Mariusz Bartosik 

Kształcenie zawodowe

mgr Liliana Tworek

mgr inż. Paweł Pierzchalski

mgr inż. Wojciech Pilc

mgr inż. Magdalena Fijałkowska

mgr inż. Małgorzata Kurzyńska

mgr Mariusz Bartosik

mgr Wioletta Mlonka

mgr Małgorzata Seredyńska

mgr Aneta Ciupa

Jakub Szubski

Piotr Turkowski