Egzamin z kwalifikacji zawodowych

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 
 

 Sesja  Czerwiec – Lipiec 2020

 

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

 

Model „d

 

Model „w”, „wk” i „dk”

 

23 czerwca 2020 r.

 

22 czerwca 2020 r.

 

od 24 czerwca do 09 lipca 2020 r.

 

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji.

Egzamin

 Termin egzaminu

Czerwiec – Lipiec 2020 r.

 

Część

praktyczna

w zakresie

kwalifikacji

o

modelu

 

 „d”

 A.40

 

 22 czerwca 2020 r.

 

 

 

 „dk”

 A.25

25 czerwca 2020 r.

A.54

 26 czerwca 2020 r.

 

A 26

 24 czerwca 2020 r.

 

A 27

25 czerwca 2020 r.

 

AU 29

24 czerwca 2020 r.
 
 

 

 

„w”

 

A.15

 

czerwca 2020 r.

AU.17

czerwca 2020 r.

 A.55

 

 25 - 26 czerwca 2020 r.

 Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów (terminy, godziny, przydział do grup) zostaną udostępnione w gablocie na parterze budynku szkolnego (obok biblioteki)