Egzamin z kwalifikacji zawodowych

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 
 

 Sesja  Czerwiec – Lipiec 2020

 

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

 

Model „d

 

Model „w”, „wk” i „dk”

 

23 czerwca 2020 r.

 

22 czerwca 2020 r.

 

od 24 czerwca do 09 lipca 2020 r.