Samorząd Uczniowski

  

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

    rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami społeczności

    uczniowskiej. 
2. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich

    przedsięwzięciach. 
3. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
4. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
5. Udział w akcjach charytatywnych.

 

Planowane zadania i terminy realizacji:

1. Przygotowanie inauguracji roku szkolnego 2017/2018 (wrzesień).
2. Wybory nowego składu Samorządu Uczniowskiego (październik/listopad).
3. Udział w organizacji Jubileuszu Szkoły (listopad).
4. Udział SU w obchodach Dnia Niepodległości.
5. Współpraca z samorządami klasowymi ( na bieżąco) .
6. Udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych (marzec).
7. Wyjazdy do gimnazjów z promocją Szkoły( styczeń-kwiecień).
8. Pomoc w przygotowaniu uroczystości pożegnania maturzystów (kwiecień).
9. Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego (czerwiec).
10. Organizacja wyjść do kina i teatru.

11. Zbiór zdjęć szkolnych. 

12. Włączenie społeczności uczniowskiej w akcje charytatywne.
13. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.

  

 Katarzyna Kurasińska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego