Plan lekcji

 PLAN LEKCJI 2019 R.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Idr

1

Wiedza o społeczeństwie
 Geografia  Język angielski Podstawy przedsiębiorczości   Biologia

2

Chemia  Język polski  Język niemiecki  Matematyka  Język polski

3

Język obcy w działalności gospodarczej - TOR

Informatyka - TPD

 Matematyka  Religia  Język polski  Matematyka

4

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania - TPD

Sprzedaż w reklamie - TOR

Wychowanie fizyczne -  dziewczęta, chłopcy

 Informatyka -TOR

 

Język angielski zawodowy - TPD

Organizacja sprzedaży reklamy - TOR

Produkcja form drukowych - TPD

 

Wychowanie fizyczne -  dziewczęta, chłopcy

5

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania - TPD

Sprzedaż w reklamie - TOR

Wychowanie fizyczne -  dziewczęta, chłopcy

 Marketing w działalności reklamowej - TOR

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania - TPD

 

Organizacja sprzedaży reklamy - TOR

Produkcja form drukowych - TPD

Marketing w działalności reklamowej

Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowani

6

Fizyka Język angielski  

Marketing w działalności reklamowej - TOR

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania - TPD

 

Organizacja sprzedaży reklamy - TOR

Produkcja form drukowych - TPD

 

Marketing w działalności reklamowej

Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowani

7

Religia    Godzina wychowawcza  

Organizacja sprzedaży reklamy - TOR

Produkcja form drukowych - TPD

 Historia

8

       

Organizacja sprzedaży reklamy - TOR

Produkcja form drukowych - TPD

 

9

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iga

1

Chemia Język niemiecki Biologia Matematyka Informatyka

2

Podstawy projektowania graficznego Język angielski

Informatyka

Język angielski zawodowy

Podstawy przedsiębiorczości Projektowanie graficzne

3

Matematyka Historia Matematyka Geografia Projektowanie graficzne

4

Wiedza o społeczeństwie Język polski Godzina wychowawcza Podstawy poligrafii Projektowanie graficzne

5

Język polski Podstawy projektowania graficznego Język polsk Wychowanie fizyczne - dziewczęta, chłopcy Projektowanie graficzne

6

Religia

Etyka

Rysunek techniczny Wychowanie fizyczne - dziewczęta, chłopcy Wychowanie fizyczne - dziewczęta, chłopcy Projektowanie graficzne

7

Fizyka Podstawy poligrafii Podstawy poligrafii Język angielski  

8

  Podstawy poligrafii      

9

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igb

1

Projektowanie graficzne Matematyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Podstawy poligrafii

2

Projektowanie graficzne Język niemiecki Biologia Język polski

Informatyka

Język angielski

3

Projektowanie graficzne Język polski

Informatyka

Język angielski zawodowy

Podstawy przedsiębiorczości Język polski

4

Projektowanie graficzne Podstawy projektowania graficznego Podstawy poligrafii Matematyka Fizyka

5

Projektowanie graficzne Rysunek techniczny Historia Wychowanie fizyczne - dziewczęta, chłopcy Chemia

6

Religia

Etyka

Język angielski Wychowanie fizyczne - dziewczęta, chłopcy Wychowanie fizyczne - dziewczęta, chłopcy Godzina wychowawcza

7

Geografia

Religia

Etyka

Podstawy projektowania graficznego Podstawy poligrafii Język angielski

8

         

9

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IIdr

1

Język angielski Procesy drukowania z form Język niemiecki Język polski Fotografia i grafika komputerowa

2

Wiedza o kulturze

Procesy drukowania z form Matematyka

Sprzedaż w reklamie

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania

Przygotowanie materiałów graficznych do publikacji

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania

3

Geografia rozszerzona

Procesy drukowania z form

Organizacja sprzedaży reklamy

Język angielski

Sprzedaż w reklamie

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania

Przygotowanie materiałów graficznych do publikacji

Technologia wykonywania form drukowych i drukowania

4

Historia

Procesy drukowania z form

Organizacja sprzedaży reklamy

Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania

Sprzedaż w reklamie

Geografia rozszerzona Język angielski rozszerzony

5

Matematyka

Produkcja form drukowych

Marketing w działalności reklamowej

Geografia rozszerzona Podstawy przedsiębiorczości Język polski

6

Marketing w działalności reklamowej

Maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania

Produkcja form drukowych

Organizacja sprzedaży reklamy

Godzina wychowawcza Język polski Język angielski rozszerzony

7

Fotografia i grafika komputerowa

Projekty procesów poligraficznych

Procesy drukowania z form

Organizacja sprzedaży reklamy

Wychowanie fizyczne dziewczęta

Wychowanie fizyczne chłopcy

Edukacja dla bezpieczeństwa

8

Etyka

Religia

Procesy drukowania z form Wychowanie fizyczne dziewczęta Wychowanie fizyczne chłopcy

Język niemiecki 

9

Etyka

Religia

 Procesy drukowania z form

Wychowanie fizyczne dziewczęta

Wychowanie fizyczne chłopcy

 

 

 

  

 

 

 

 

IIga

1

Matematyka Projektowanie graficzne Projektowanie publikacji   Język polski

2

Język angielski Projektowanie graficzne Projektowanie publikacji Fizyka rozszerzona Fizyka rozszerzona

3

Język angielski Fizyka rozszerzona Projektowanie publikacji Język niemiecki Język angielski rozszerzony

4

Język polski Podstawy projektowania publikacji Projektowanie publikacji Podstawy projektowania graficznego Matematyka

5

Historia Język angielski rozszerzony Podstawy poligrafii Wiedza o kulturze Podstawy projektowania graficznego

6

Edukacja dla bezpieczeństwa Rysunek techniczny Język polski Godzina wychowawcza Podstawy projektowania graficznego

7

Podstawy poligrafii Wychowanie fizyczne chłopcy Wychowanie fizyczne dziewczęta Podstawy przedsiębiorczości Język niemiecki

8

Etyka

Religia

Wychowanie fizyczne chłopcy Wychowanie fizyczne dziewczęta    

9

Etyka

Religia

 Wychowanie fizyczne chłopcy

Wychowanie fizyczne dziewczęta 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIc

1

wfch./wfdz

proj.mult.

j.angielski 

dz.gosp.w.pol.

 

2

Wfch./wfdz

proj.mult.

j.polski

dz.gosp.w.pol.

godz.z.wych

3

matematyka

proj.mult.

tech.mult.

cyf.masz.dr.

geogr./fizyka

4

j.polski

j.angielski

geogr./fizyka

tech.mult.

tech.mult.

5

cyf.masz.dr.

druk.cyfr.

j.niemiecki

matematyka

wfch./wfdz

6

tech.mult.

druk.cyfr.

j.angielski

j.niemiecki

hist.i.społ.

7

druk.cyfr.

druk.cyfr.

religia/etyka

 

cyf.masz.dr.

8

druk.cyfr.

druk.cyfr.

religia

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIdr

1

wfch./wfdz.

j.angielski r

j.niemiecki 

pr.d.z.f/tech.r.

tech.r. 

2

wfch./wfdz.

matematyka

matematyka

pr.d.z.f/tech.r.

j.niemiecki

3

j.polski

his.i.społ.

j.polski

pr.d.z.f/tech.r.

fiz./geog.

4

j.angielski

tech./pr.k.r.

fiz./geog.

pr.d.z.f/dz.g.r.

dz.gos./pr.k.r.

5

mas./pr.k.r.

godz.z.wych.

pr.p.pl/pr.km.r

pr.d.z.f/dz.g.r

wfch./wfdz.

6

mas./pr.k.r.

j.angielski

pr.p.pl/pr.km.r

pr.d.z.f./

dz.gos/p.m.g.

7

 

fot.i.gr.kom.

religia/etyka

pr.dr.z.f.

tech./p.m.g.

8

 

fot.i.gr.kom.

religia

pr.dr.z.f.

tech./p.m.g.

9

 

fot.i.gr.kom.

 

pr.dr.z.f.

 

 

 

 

 

 

 

IVc

1

j.polski 

wf dziew.

wf.chłop.

j.polski 

geogr./fiz.

2

j.niemiecki

wf dziew.

wf.chłop.

j.angielski

geogr./fiz.

3

matematyka

wf dziew.

wf.chłop.

j.angielski

j.angielski

4

his.i.społ.

j.polski

his.i.społ.

j.polski

j.angielski

5

j.polski

matematyka

geogr./fiz.

j.niemiecki

godz.z.wych

6

j.angielski

his.i.społ.

j.polski

religia/etyka

matematyka

7

j.angielski

 

j.angielski

religia

matematyka 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVd

1

his.i.społ.

matematyka

wf.chłop.

 

geogr.roz.

2

matematyka

j.polski

wf.chłop.

matematyka

geogr.roz.

3

j.angielski

j.angielski

wf.chłop.

j.polski

j.angielski

4

j.angielski

j.niemiecki

j.polski

his.i.społ.

matematyka

5

godz.z.wych

j.polski

geogr.roz.

j.angielski

j.angielski

6

j.polski 

j.angielski

his.i.społ.

religia/etyka

j.polski

7

j.niemiecki 

 

 

religia

 

8

 

 

 

 

 

9