Plan lekcji

 PLAN LEKCJI OD 2 STYCZNIA 2018 R.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

 Idr

1

j. angielski zaw.(gr.TOR.)

 

fizyka

j. angielski zaw.(gr.TPD.)

j. polski

2

j.ang./inform.

j. polski

wied.o społ.

j.ang./j.niem

matematyka

3

org.sp./p.f.d.

matematyka

matematyka

j.niem./j.ang.

sprz.p.r./t.d

4

org.sp./p.f.d.

infor./j.ang.

org.sprz./p.f.d

mar./t.d.

sprz.p.r./t.d

5

j. polski

mar./m.i.u.

org.sp./p.f.d

mar./t.d.

godz.z wych.

6

wf chłop.

mar./m.i.u.

org.sp./p.f.d.

geografia

wf dziew.

7

wf chłop.

bilogia

historia

pod.przed.

wf dziew.

8

wf chłop.

chemia

etyka

religia

wf dziew.

9

 

 

 

religia

 

 

 

 

 

 

 

 Iga

1

pod.proj.graf.

j.angielski

 j.angielski

j.niemiecki

proj.graf.

2

pod.proj.graf.

j.ang/j.ang.zw

fizyka

j. polski

proj.graf.

3

j. polski

j. polski

j.ang./inform.

podst.poli

proj.graf.

4

matematyka

matematyka

matematyka

pod.przed.

proj.graf.

5

rys.tech.

biologia

j.ang.zw/j.ang

historia

proj.graf.

6

goegrafia

chemia

wied.o społ.

pods.polig.

wf dziew.

7

religia

wf chłop.

pods.polig.

j.niem/j.ang.

wf dziew.

8

religia

wf chłop.

etyka

 

wf dziew.

9

 

wf chłop.

 

 

 

 

 

 

 

 Igb

1

proj.graf.

j. polski

historia

j. angielski

pod.proj.graf.

2

proj.graf.

pod.proj.graf.

j.angielski

j. polski

rys.tech.

3

proj.graf.

pod.proj.graf.

fizyka

pods.przeds.

matematyka

4

proj.graf.

biologia

wied.o społ.

matematyka

j.polski

5

proj.graf.

j.niemiecki

matematyka

geografia

chemia

6

religia

godz.z.wych.

religia

informatyka

wf dziew.

7

 

wf chłop.

j.angielski zw.

pods.polig.

wf dziew.

8

 

wf chłop.

etyka

pods.polig.

wf dziew.

9

 

wf chłop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IIc

1

j.polski

godz.z.wych

tech.mult.

proj.mult.

j.ang/j.niem

2

matematyka

eduk.dla.bezp

matematyka

proj.mult.

j.ang/j.ang.

3

cyfr.tech.gr.

j.ang/j.niem

przyg.do.dr.

proj.mult.

j.polski

4

geografia

tech.mult.

przyg.do.dr.

j.ang/j.ang

cyfr.tech.gr.

5

geografia

j.polski

przyg.do.dr.

cyfr.tech.gr.

j.niem/j.ang

6

j.niem/j.ang

wiedz.o.kult.

wf chłop./wf dziew.

podst.przeds.

cyfr.tech.gr.

7

tech.mult.

religia/etyka

wf chłop./wf dziew.

historia

 

8

 

religia

wf chłop./wf dziew.

geografia

 

9

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

IIcd 

1

matematyka

p.d.f/c.r.g/o.s

j.polski

j.polski

t.w.f/p.m/fot

2

wied.o.kult.

p.d.f/c.r.g/o.s

t.w.f/t.m/fot

podst.przeds.

t.w.f/p.m/mr.

3

geografia

p.d.f/c.r.g/o.s

geografia

matematyka

t.w.f/p.m/mr.

4

j.ang./j.niem.

p.d.f/c.r.g/o.s

j.ang./j.ang.

j.ang./j.niem.

j.niem./j.ang.

5

j.niem/j.ang.

p.d.f/t.m/p.g.

historia

j.ang./j.ang.

j.polski

6

godz.z.wych.

p.p.p/t.m/p.g.

wf dziew.

m.d.w/p.d.d./s.r

wf.chłop.

7

geografia

religia/etyka

wf dziew.

m.d.w/p.d.d./s.r

wf.chłop.

8

eduk.dla.bezp

religia

wf dziew.

p.f.d./p.d.d./s.r

wf.chłop.

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIc

1

wfch./wfdz

proj.mult.

j.angielski 

dz.gosp.w.pol.

 

2

Wfch./wfdz

proj.mult.

j.polski

dz.gosp.w.pol.

godz.z.wych

3

matematyka

proj.mult.

tech.mult.

cyf.masz.dr.

geogr./fizyka

4

j.polski

j.angielski

geogr./fizyka

tech.mult.

tech.mult.

5

cyf.masz.dr.

druk.cyfr.

j.niemiecki

matematyka

wfch./wfdz

6

tech.mult.

druk.cyfr.

j.angielski

j.niemiecki

hist.i.społ.

7

druk.cyfr.

druk.cyfr.

religia/etyka

 

cyf.masz.dr.

8

druk.cyfr.

druk.cyfr.

religia

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIdr

1

wfch./wfdz.

j.angielski r

j.niemiecki 

pr.d.z.f/tech.r.

tech.r. 

2

wfch./wfdz.

matematyka

matematyka

pr.d.z.f/tech.r.

j.niemiecki

3

j.polski

his.i.społ.

j.polski

pr.d.z.f/tech.r.

fiz./geog.

4

j.angielski

tech./pr.k.r.

fiz./geog.

pr.d.z.f/dz.g.r.

dz.gos./pr.k.r.

5

mas./pr.k.r.

godz.z.wych.

pr.p.pl/pr.km.r

pr.d.z.f/dz.g.r

wfch./wfdz.

6

mas./pr.k.r.

j.angielski

pr.p.pl/pr.km.r

pr.d.z.f./

dz.gos/p.m.g.

7

 

fot.i.gr.kom.

religia/etyka

pr.dr.z.f.

tech./p.m.g.

8

 

fot.i.gr.kom.

religia

pr.dr.z.f.

tech./p.m.g.

9

 

fot.i.gr.kom.

 

pr.dr.z.f.

 

 

 

 

 

 

 

IVc

1

j.polski 

wf dziew.

wf.chłop.

j.polski 

geogr./fiz.

2

j.niemiecki

wf dziew.

wf.chłop.

j.angielski

geogr./fiz.

3

matematyka

wf dziew.

wf.chłop.

j.angielski

j.angielski

4

his.i.społ.

j.polski

his.i.społ.

j.polski

j.angielski

5

j.polski

matematyka

geogr./fiz.

j.niemiecki

godz.z.wych

6

j.angielski

his.i.społ.

j.polski

religia/etyka

matematyka

7

j.angielski

 

j.angielski

religia

matematyka 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVd

1

his.i.społ.

matematyka

wf.chłop.

 

geogr.roz.

2

matematyka

j.polski

wf.chłop.

matematyka

geogr.roz.

3

j.angielski

j.angielski

wf.chłop.

j.polski

j.angielski

4

j.angielski

j.niemiecki

j.polski

his.i.społ.

matematyka

5

godz.z.wych

j.polski

geogr.roz.

j.angielski

j.angielski

6

j.polski 

j.angielski

his.i.społ.

religia/etyka

j.polski

7

j.niemiecki 

 

 

religia

 

8

 

 

 

 

 

9