Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

 

03 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje

w zawodzi

 

 - część teoretyczna

 - część praktyczna

 

 

 

 18 czerwca 2019

od 21 czerwca do 04 lipca 2019

4.

Zakończenie I semestru

klasy IV

klasy I – III

 

07 grudnia 2018 r 

11 stycznia 2019 r.

 

5.

 

 

Ferie zimowe

 

11 luty – 24 luty 2019 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

     18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r

 

 

7.

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 

 

26 kwietnia 2019 r.

8.

Egzaminy maturalne:

- część pisemna

- część ustna

 

 

maj 2019 r.

 

9.

 

 

Zakończenie II semestru

klasy IV

klasy I – III

 

17 kwietnia 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

 

10.

 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

 

 

21 czerwca 2019 r.

 

11.

Ferie letnie

21 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

12.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 października 2018 r.

02 listopada 2018 r.

29, 30 kwietnia 2019 r.

02, 06, 07, 08 maja 2019 r.

18 czerwca 2019 r.

   

  13.

 

Zebrania z Rodzicami

klasy IV

 

klasy I – III

 

11 września 2018 r.

11 grudnia 2018 r  

17 kwietnia 2019 r.

14 stycznia 2019 r. 

17 czerwca 2019 r.

14.

Konsultacje z Rodzicami

każdy drugi wtorek miesiąca

09 października 2018 r.

13 listopada 2018 r.

11 grudnia 2018 r.

08 stycznia 2019 r.

05 lutego 2019 r.

12 marca 2019 r.

09 kwietnia 2019 r.

14 maja 2019 r.

11 czerwca 2019 r.

 

15.

Dni otwarte szkoły