Starszaki

Godziny pracy grupy: 7.00 - 16.00

Nauczyciele: mgr Beata Lewicka i mgr Justyna Mirowska
Pomoc nauczyciela: p. Magdalena Bielecka