Średniaki

Godziny pracy grupy: 6.30 - 16.30

Nauczyciele: mgr Beata Polakowska i mgr Alina Maczkiewicz
Pomoc nauczyciela: p. Jolanta Przepiórkowska