Rada Rodziców

Przewodniczący: Magdalena Kozłowska (gr.III)

Skarbnik: Kamila Szymańska-Grącka (gr. I)

Przewodniczący K. R.: Małgorzata Klonowska (gr. II)

Księgowa: Katarzyna Lubowska (gr. III)

Dodatkowo, w każdej grupie osobami wspierającymi pracę Rady Rodziców są:

Gr. I - Wiktoria Brodalska, Sylwester Borowiecki
Gr. II - Aleksandra Karkowska
Gr. III - Monika Kaczmarek, Aleksandra Pietrzak, Katarzyna Dzida