Dla rodziców

 
Opłaty za przedszkole w miesiącu PAŹDZIERNIKU:

    9 października - w godz. 6.30 - 9.00
  10 października - w godz. 13.00 - 16.00
  11 października - w godz. 7.00 - 9.00
  14 października - w godz. 13.00 - 16.15
  15 października - w godz. 7.00 - 14.00

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat!


- 15 października godz.9.00 - widowisko muzyczne grupy ATELIER pt. "Małe i duże z muzyką podróże".


- 21 października godz. 10.15 - widowisko baletowe grupy PIRUET pt."Tańce z gór".


- 21 października na godz. 15.30 - pani Kasia zaprasza dzieci i Rodziców z gr. I na spotkanie integracyjne. Będą wspólne zabawy a na koniec dzieciaki otrzymają pamiątkowy dyplom przedszkolaka.

- 24 października na godz. 15.30 - pani Beatka zaprasza dzieci i Rodziców z gr. II na zajęcia warsztatowe "Bawimy się z Panią Jesienią".


- Akcje prowadzone w przedszkolu:
  CAŁY ROK:
zbiórka korków plastikowych (dla chorej Zuzi),
zbiórka puszek aluminiowych (utrzymanie wirtualnie adoptowanego ze schroniska psa Tonika)
zbiórka baterii (chronimy środowisko)

AKCJE OKAZJONALNE:
"Kasztanobranie - październik
"Dajcie piątaka na psiaka lub kociaka" - październik, listopad
"Szlachetna paczka" - grudzień

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZANIA SIĘ W NASZE INICJATYWY !!!!


Zarządzeniem nr 8/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie: wprowadzenia RODO oraz zmian do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w PM Nr 8 w Pabianicach wprowadza się adres kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PM Nr 8, gdzie można zgłaszać wszelkie uwagi, wnioski bądź naruszenia - iod@pm8.miasto.pabianice.pl
Inspektor Ochrony Danych - p. Ewa Żero-Liguzińska


W roku szkolnym 2019/2020 opiekunem naszej placówki z ramienia z ramienia Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej jest psycholog mgr Małgorzata Stępień.
Rodzice zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka zgłaszają się osobiście - ul. Bracka
10/12
, lub telefonicznie - w środy, pod nr tel. 42 239 77 88, do pani Małgosi.