PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE  NR 73
91-012 £ÓD¬
ul. GANDHIEGO 3
tel. 42 651-62-14

nasz adres internetowy: www.wikom.pl/pm73lodz
E-MAIL: pm73lodz@wikom.pl


jak do nas trafię...

najlepszy dojazd autobusami linii 65, 96